Kaip pradėti?

Prieš pradedant dirbti su Atlyginimai ir personalas moduliu: registruoti sistemoje darbo sutartis, personalo operacijas, tabelius, žiniaraščius, skaičiuoti darbo užmokestį ir t.t., sistemoje būtinai reikia sukurti padalinius, pareigybes bei užpildyti darbuotojo informaciją darbuotojo kortelėje. Sukurti darbo sutartis. Taip pat būtina suvesti tam tikrus duomenis apie darbuotoją, kad pirmus darbo su sistema mėnesius būtų parenkamas teisingas darbuotojo VDU (kol su sistema neišdirbsite pirmųjų trijų mėnesių – sistemoje nebus duomenų, pagal kuriuos būtų galima išskaičiuoti VDU).
1. Padalinių kūrimas. Detaliau apie tai…
2. Pareigybės kūrimas. Detaliau apie tai…
3. Darbuotojo kortelės kūrimas. Detaliau apie tai…
4.Darbo sutarties registravimas. Detaliau apie tai…
5. Darbuotojo VDU suvedimas. Detaliau apie tai…