Automatinis ateinančių laikotarpių pajamų ir sąnaudų registravimas