Buhalterinė apskaita

Didžiosios knygos įrašai

Didžiosios knygos įrašai

Įmonės Sąskaitų planas

Sąskaitų planas

Apskaitos įrašų taisyklės

Buhalterinė apskaita

Modulis skirtas buhalterinės apskaitos vykdymui, lėšų planavimo ir jų panaudojimo kontrolės atlikimui, atsiskaitymų su klientais proceso valdymui. Daugiau apie Buhalterinė apskaita rasite finansų ministerijos puslapyje.
Didžioji knyga – buhalterinėje apskaitoje naudojamas dokumentas, kuriame surenkami duomenys iš registrų ir apskaičiuojami sąskaitų likučiai. Didžiojoje knygoje surašomi visi suvestiniai duomenys iš registrų. Taip pat Didžiojoje knygoje prie aktyvinių sąskaitų likučių pridedamas debetavimas ir atimamas kreditavimas, prie pasyvinių sąskaitų pridedamas kreditavimas ir atimamas debetavimas. Taip gavus sąskaitų likučius jie susumuojami ir jų sumos parodomos balanse. Tokiu būdu Didžioji knyga yra tarpinis dokumentas tarp registrų ir balanso.
Bendrasis žurnalas – Iš Bendrojo žurnalo matyti, kokių dokumentų pagrindu buvo padarytas vienas ar kitas įrašas, taip pat į kokią sąskaitą ta suma bus perkelta iš žurnalo.
Sąskaitų planas – Įmonės sąskaitų planas, tai formalus dokumentas, esantis dalis apskaitos, kurį turi teisę naudoti kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo vedantis apskaitą. Įmonių ir įstaigų sąskaitų plane nurodomi sąskaitų naudojamu apskaitoje pavadinimai ir numeriai. Sąskaitų planas turi būti sudarytas vadovaujantis įstatymais, jame turi būti pavaizduotos visos apskaitoje naudojamos sąskaitos ir jos turi būti tokios, kuriuose apskaitomas sumas nedalant būtu galima sudaryti balansą.
Pagrindinės buhalterinė apskaita modulio funkcijos:
- Pirminių apskaitos dokumentų registravimas ir jų automatinis registravimas į DK.
- Automatinis valiutos kurso įtakos pasikeitimo įvertinimas.
- Valiutinių skolų perskaičiavimas.
- Apskaitos korespondencijų koregavimas.
- Apskaitos periodų uždarymas.
- Finansinės atskaitomybės ataskaitų formavimas.
- Suformuoti PVM deklaracijas.
- Sąskaitų plano valdymas.
- Apskaitos žurnalų valdymas.
- Buhalterinių pažymų vedimas.