Mokėjimai bei atsiskaitymai

Banko sąskaitos judėjimas

Banko sąskaitos judėjimas

Banko sąskaitos operacijos

Banko sąskaitos operacijos

Pinigų srautai per laikotarpį

Pinigų srautai per laikotarpį

Mokėjimai bei atsiskaitymai

„BSS Buhalterija“ yra automatizuota, kad tiek mokėtinos tiek gautinos sumos būtų importuojamos ir eksportuojamos į bankines sistemas. Mokėjimo pavedimai formuojami iš pinigų srautų lango pažymėjus kelias sumas. Suformuotas mokėjimo pavedimas yra keliamas į bankines sistemas. Tiek mokėjimo pavedimai, tiek mokėjimo išrašai gali būti formuojami LITAS ESIS arba SEPA formatu.

Importavus mokėjimo išrašus iš banko, sistema automatiškai juos susieja su mokėjimo pavedimais. Tai leidžia automatiškai sudengti skolas.

Visos mokėjimo operacijos taip pat gali būti vedami rankiniu būdu ir turėti daug paskirčių pvz: atlyginimas, avansas, pinigų grąžinimas ir t.t Toks paskirčių lankstumas leidžia lengviau klasifikuoti pinigines operacijas.

Mokėjimai bei atsiskaitymai modulis sudarytas iš dviejų dalių: kasos operacijos ir banko operacijos.

Pagal banko sąskaitas galima kontroliuoti pinigų gavimo ir išmokėjimo operacijas, patikrinti piniginį sąskaitos likutį.  Šiame modulyje realizuota gausybė ataskaitų, kurios padės lengviau kontroliuoti piniginius srautus.

Sistema palaiko tiek LitasEsis tiek Sepa mokėjimo nurodymų ir banko išrašų formatus. Taip pat sisteminio modulio automatizavimas, palengvina darbą su sistema.
- Mokėjimo nurodymų formavimas Sepa, litasesis formatais ir siuntimas į banką.
- Banko išrašų importavimas į sistemą.
- Rankinis piniginių operacijų suvedimas.
- Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis.
- Žiniaraščių formavimas ir spausdinimas.


BSS Buhalterija: mokėjimo nurodymai ir banko išrašų importas