Skolų valdymas

Kontrahento skolos

Kontrahento skolos

Detali skolų ataskaita

Detali skolų ataskaita

Skolų suderinimo aktas

Skolų suderinimo aktas

Skolų valdymas

Šis modulis yra skirtas atsiskaitymų su kreditoriais ir debetoriais tvarkymui.  Modulis yra išskaidytas į klientų skolas bei atskaitingų asmenų skolas.  Visos turimos skolos susideda iš kelių dalių: gautinų sumų ir mokėtinų sumų.

Vartotojas gali įvesti siunčiamus/ gaunamus pavedimus arba juos į sistemą importuoti su banko išrašais. Taip pat sistemoje galima formuoti mokėjimo nurodymus, kurie vėliau keliami į el-bankininkystės puslapį. Tai ypač patogu,  kuomet įmonės vykdo daug mokėjimo pavedimų per dieną.

Skolų valdymo modulyje  pasirinkus konkretų partnerį galima matysi visus jo įsiskolinimus bei apmokėjimo terminus. Visi dokumentai gali būti padengiami dalinai. Vykdant skolų dengimą valiuta, sistema automatiškai įvertina valiutos kurso svyravimą ir gautą kurso svyravimo sumą (pelną/nuostolį) automatiškai įrašo į Didžiąją knygą. 

Skolos sistemoje klasifikuojamos į trumpalaikes, ilgalaikes, atskaitingo asmens, abejotinas bei avanso. Tai leis lengviau administruoti skolas, suformuoti įvairius skolininkų sąrašus. Visos skolos gali būti grupuojamos pagal mokėjimo terminą, atsiradimo datą, valiutą, skolininką ir daugelį detalizavimo požymių.

- Skolų sekimas pagal kiekvieną firmą bendra suma arba pagal kiekvieną firmą ir kiekvieną jos pirkimo (pardavimo) dokumentą.
- Skolų sekimas pagal atskaitingą asmenį.
- Galimybė sekti skolas pagal nurodytą apmokėjimo terminą, pagal sudarytą apmokėjimo planą.
- Skolų suderinimo tarpusavio atsiskaitymų aktų spausdinimas ir išsiuntimas el. paštu.