Kaip pradėti ?

Sklandžiam darbui su sistema, pirmiausia rekomenduojame susikelti apskaitos likučius. Žemiau pateikiame tam reikalingas instrukcijas, kuriose rasite išsamų aprašymą apie tai ką būtina atlikti sistemoje prieš keliant atitinkamus likučius, bei likučių kėlimo rankiniu ar importo būdu aprašymus ir kaip pasitikrinti įkeltus likučius.
Pabrėžiame, kad Sistemoje yra integruotas rekomenduojamasis sąskaitų planas (Apskaita -> sąskaitų planas). Visos likučių kėlimo korespondencijos yra sukonfigūruotos pagal sistemoje esantį sąskaitų planą. Jeigu Jūsų įmonės sąskaitų planas yra detalesnis ar kitoks nei rekomenduojamas, prieš keliant bet kokius likučius, būtina pasipildyti sistemoje esantį sąskaitų planą arba jį susiimportuoti iš naujo. Atlikus sąskaitų plano koregavimus būtina pakoreguoti ir sąskaitų tipus, kuriuose aprašytos taisyklės, pagal kurias išrenkamos sąskaitų plano sąskaitos registruojant įvairias apskaitos operacijas. Kaip tai atlikti aprašyta žemiau, 1 punkte.

Prieš keliant likučius, jei partnerių turite daug,  rekomenduojame susiimportuoti partnerių korteles su pilna partnerio informacija (adresu, banko sąskaita ir pan.). Tada galėsite registruoti einamąsias operacijas (pirkimus, pardavimus, mokėjimus) bei kelti skolų likučius.

Atkreipkite dėmesį, kad visi likučiai keliami naudojant tarpinę 9999 likučių kėlimo sąskaitą. Nepamirškite, kad likučiai teisingai sukelti bus tada, kai likučių kėlimo datai 9999 sąskaitų plano sąskaitos likučio nebus.

  1. Sąskaitų plano koregavimas/importas.Tipų koregavimas/papildymas. Detaliau apie tai…
  2. Partnerių importas. Detaliau apie tai...
  3. Skolų likučių kėlimas. Detaliau apie tai …
  4. Sandėlio likučių kėlimas. Detaliau apie tai …
  5. Ilgalaikio turto likučių kėlimas. Detaliau apie tai …
  6. Atskaitingų asmenų likučių kėlimas. Detaliau apie tai …
  7. Banko sąskaitų/kasų likučių kėlimas. Detaliau apie tai …
  8. Kitų didžiosios knygos sąskaitų likučių kėlimas. Detaliau apie tai …