Darbuotojų ir darbo sutarčių importas

Darbuotojų ir darbo sutarčių importas atliekamas užpildžius excel importo failus. Galite naudoti savo turimą importo failą, tik tokiu atveju turite įvertinti importo failų lapuose Aprašymas esančių aprašytų laukų reikšmes, kad importo metu galėtumėte susieti importo failo ir sistemos laukus. Jei naudosite mūsų pateiktą šabloną Jums importo metu beliks tik spausti [Toliau].
1. Darbuotojų kortelių importas. Darbuotojų importo failą rasite excel
1.1. Importo failo pildymas. Turite pildyti du importo failus: viename bus darbuotojai, kuriems taikomas NPD, kitame – kuriems netaikomas. Importo failo reikšmės pildomos pagal aprašymą, kurį rasite excel failo lape Aprašymas. Tinkamai užpildytas importo failas atrodytų taip:
Screenshot_27
1.2. Duomenų importas. Duomenys importuojami Personalas ir atlyginimai -> Darbuotojai -> Importuoti -> Importuoti darbuotojus
Screenshot_28
1.3. Atvertoje lentelėje nurodykite:
Duomenų failas – pasirinkite užpildytą importo failą
Šablonas – jei importuojate pagal mūsų siūlomą importo failą – pasirinkite šabloną Darbuotojų importas
Jei importuojate pagal savo importo failą – Šablonas lauką praleiskite ir atlikite savo importo failo laukų susiejimą su sistemos laukais taip kaip tai aprašyta 1.5. punkte.
1.4. Sekančiame lauke nurodykite:
* Dokumento lapas  -nurodomas excel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
* Duomenų antraštės eilutė – excel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
Pirmoji importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur prasideda darbuotojų duomenys;
Paskutinė importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur baigiasi duomenys.
Spauskite [Toliau].
1.5. Sistemos laukų ir importo failo susiejimas. Šis susiejimas reikalingas tam, kad importuojami Jūsų failo laukai turėtų atitiktį su sistemos laukais. Viršutiniame lange užpildykite skiltyje Stulpelis informacija taip kaip parodyta paveiksle žemiau (atitinkamai žymėkite arba ne ties reikšme Naudoti NPD jei importuojamiems darbuotojams taikomas NPD). Jei pasirinkote mūsų sukurtą šabloną 1.3. punkte – šiame lange tik atitinkamai pažymėkite/atžymėkite ar importuojate darbuotojus kuriems taikomas NPD ir pasitikrinkite ar laukai susieti būtent taip kaip paveiksle.
Screenshot_31
Atributų stulpelio eilutėje Tautybė (o vėliau Savivaldybė ir Pilietybės šalis.) atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]
Pvz.:
Screenshot_30
Atlikę susiejimą duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]
1.6. Sistemoje prasidės duomenų importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus.
Screenshot_32
Sėkmingų skaičius – tiek darbuotojų kortelių buvo sukurta sistemoje.
Nesėkmingų skaičius – tiek kortelių nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų kortelių pateikiamos lentelės baltame fone.
Praleistų – tiek kortelių nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.
1.7. Atnaujinę darbuotojų paiešką matysite suimportuotus darbuotojus. Galite kiekvieną peržiūrėti, pakoreguoti pagal poreikį.

2. Darbo sutarčių importas. Darbo sutarčių importas galimas tik tada, kai suimportuojate darbuotojų korteles. Sutarčių importas analogiškas darbuotojų kortelių importui: pildomas mūsų siūlomas importo failas arba Jūsų pačių (tada reikalinga atlikti laukų susiejimą).
2.1. Importo failo pildymas. Importo failą rasite excel. Detalus duomenų pildymo aprašymas pateiktas importo faile, lape Aprašymas. Atskiri failai pildomi: sumine darbo laiko apskaita dirbantiems arba skirtingą darbo normą turintiems darbuotojams. Tinkamai užpildytas importo failas atrodytų taip:
Screenshot_1
2.2. Duomenų importas. Duomenys importuojami Personalas ir atlyginimai -> Darbo sutartys -> Importuoti
Screenshot_2
2.3. Atvertoje lentelėje nurodykite:
Duomenų failas – pasirinkite užpildytą importo failą
Šablonas – jei importuojate pagal mūsų siūlomą importo failą – pasirinkite šabloną Darbo sutarčių importas
Jei importuojate pagal savo importo failą Šablonas lauką praleiskite ir atlikite savo importo failo laukų susiejimą su sistemos laukais taip kaip tai aprašyta 2.5. punkte.
2.4. Sekančiame lauke nurodykite:
* Dokumento lapas  -nurodomas excel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
* Duomenų antraštės eilutė – excel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
Pirmoji importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur prasideda duomenys;
Paskutinė importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur baigiasi duomenys.
Spauskite [Toliau].
2.5. Sistemos laukų ir importo failo susiejimas. Šis susiejimas reikalingas tam, kad importuojami Jūsų failo laukai turėtų atitiktį su sistemos laukais. Jei importuojate pagal mūsų pateiktą importo failą ir neatlikote jokių failo modifikavimo veiksmų, tuomet čia tik pasitikrinkite ar susiejimai tokie kaip pateikta paveiksle.
Viršutiniame lange užpildykite skiltyje Stulpelis informacija taip kaip parodyta paveiksle žemiau (atitinkamai žymėkite ar taikoma suminė darbo laiko apskaita ir nurodykite kitą darbo laiko normą jei reikia (darbo laiko normas galite rasti importo faile, lape Reikšmės)).
Screenshot_3
Atributų stulpelio eilutėje Darbo sutarties rūšis (o vėliau Padalinio kodas ir Pareigybės kodas) atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]
Pvz.:
Screenshot_4
Atlikę susiejimą duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]
Sekančiame lange nužymėkite varneles prie pasirinkimų Atostogų operacijųįrašai ir Sutarties kintamųjų reikšmės,Praėjusių metų VDU informacija, šie duomenys bus importuojami  tik tada, kai darbo sutartys bus su statusu Galiojančios

Screenshot_5
2.6. Sistemoje prasidės duomenų importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus. Paspaudus [Toliau] bus siūloma išsaugoti sukurtą susiejimo šabloną – išsaugokite jį, jei importuojate savo duomenų failą, atostogų likučių importe Jums jo reikės.
Screenshot_38
2.7. Atnaujinę darbo sutarčių paiešką matysite suimportuotas sutartis. Galite kiekvieną peržiūrėti, pakoreguoti pagal poreikį. Pasitikrinę spauskite [Patvirtinti priėmimą į darbą]. Sutarties statusas bus pakeistas į Galiojanti.

3. Atostogų likučių importas. Atostogų likučių importas galimas tik tada, kai darbo sutartys yra galiojančios.
3.1. Atostogų likučio importui naudojamas tas pats failas. Sistemoje pridėjus failą ir pasirinkus šabloną, pažymėkite varnelę ties reikšme Atnaujinti egzistuojančius laukus
Screenshot_6
3.2. Toliau matomas tas pats susiejimo laukas, pasitikrinkite ir spauskite [Toliau] tik dabar jau po susiejimo pateiktame lange pažymėkite varnelę Atostogų likučiai.
3.3. Sekančiame lange nurodomas failo stulpelis, kuriame nurodytas atostogų dienų likutis ir nurodoma atostogų likučio diena
Screenshot_2
3.4. Prasideda duomenų importas. Po jo sistemoje turėtų būti rodoma klaida, tačiau atostogų likutis bus sukeltas
Screenshot_3
3.5. Atostogų likutį galite patikrinti darbo sutarties skiltyje Atostogos
Screenshot_4