Partnerių importas

Partnerių importas. Labai patogu didelį kiekį partnerių importuoti exel failo importo pagalba. Taip galima susikelti visą partnerio informaciją, reikalingą tolesniam operacijų registravimui.

1. Partnerių importas. Keliant partnerius į sistemą supildomas importo exel failas. Vėliau supildytas importo failas keliamas į sistemą susiejant sistemos ir importo failo laukus.
PASTABA: likučių kėlimui neprivaloma banko sąskaitos informacija, tačiau ją labai patogu susikelti importo metu. Jei banko sąskaitų informaciją nuspręsite susivesti rankiškai vėliau – tuomet importo faile nepildykite banko informacijos laukų ir importo metu Susijusių objektų lentelėje nužymėkite varnelę ir nuo Banko sąskaitos.

1.1. Importuojant partnerius į sistemą pildomas importo failas, kurį rasite čia. Teisingai supildytas importo failas atrodo taip:
1
Galite naudoti savo turimą importo failą. Tik tokiu atveju negalėsite pasinaudoti sistemoje esančiu automatiniu duomenų failo susiejimu su sistemos laukais. Šį susiejimą reiks atlikti rankiniu būdu, taip kaip aprašyta toliau.

1.2. Importo failo kėlimas į sistemą. Sistemoje atverkite partnerių sąrašo langą Veiklų ir užduočių valdymas -> Partneriai ir spauskite viršuje esantį mygtuką [Importuoti].
1.2.1.
1.3. Atsidariusiame lange spauskite [Ieškoti] ir pridėkite supildytą partnerių importo failą (būtinai įsitikinkite, kad failas uždarytas, priešingu atveju įkelti kortelių nepavyks). Spauskite  [Toliau] 

Jei importo failas yra identiškas kaip kad pavyzdyje (stulpelių seka identiška), Šablonas pasirinkite Partnerių kortelių importas ir spauskite  [Toliau] 
naujas
1.4. Sekančioje lentelėje  duomenis sistema nustato automatiškai, bet pasitikrinkite:
• Dokumento lapas Partnerių kortelės -nurodomas exel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
• Duomenų antraštės eilutė – exel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
• Pirmoji importuojama eilutė – exel eilutės numeris, kur prasideda partnerių duomenys;
• Paskutinė importuojama eilutė – exel eilutės numeris, kur baigiasi partnerių duomenys.
Spauskite [Toliau]. Jei pasirinkote konkretų šabloną – sekančiuose languose spauskite [Toliau] ir pereikite prie 1.14  punkto. Jei importuojate savo turimą šabloną – susiekite sistemos laukus kaip aprašyta žemiau esančiuose punktuose.
1.1.
1.5. Sekančioje lentelėje pateikiamas failo reikšmių ir sistemos laukų susiejimo langas. Viršutiniame lange supildykite skiltyje Stulpelis informaciją taip kaip parodyta paveiksle žemiau:
1,2.

Tipas – partnerio tipas (įmonė ar privatus asmuo)
Statusas – jei partneris likviduotas – statusas turi būti neaktyvus
PVM mokėtojo kodas – partnerio PVM mokėtojo kodas
Partnerio globali grupė – galimas reikšmes rasite sistemoje atvėrę partnerio kortelę srityje Globalios grupės.
Numeris – nurodomas partnerio numeris
Kodas – nurodomas partnerio kodas
Detalesę informaciją apie siejamus laukus galite rasti importo exel failo lape Aprašymas.

1.6. Atributų stulpelio eilutėje Tipas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]
1.5.1.
1.7. Atributų stulpelio eilutėje Statusas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]
Screenshot_2

1.8. Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]
1.9. Atvertoje lentelėje atitinkamai nuo keliamos informacijos nužymėkite varneles: Komunikacijos, Santykių tipas ir Klientų grupės. Jei nekeliate banko sąskaitų informacijos – nužymėkite reikšmę ir nuo čia. Spauskite [Toliau]
2

1.10. Pašto adresų susiejimo lange atlikite žymėjimus kaip parodyta žemiau

111

1.11. Atributų stulpelio eilutėje Šalis atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]. Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau].
1.12. Banko informacijos susiejimo lange susiekite sistemos ir importo failo laukus kaip parodyta paveiksle žemiau
123
1.13. Atributų stulpelio eilutėje Tipas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]. Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau].
1.14. Sistemoje prasidės partnerių importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus.

000

Sėkmingų skaičius – tiek partnerių kortelių buvo sukurta sistemoje.

Nesėkmingų skaičius – tiek partnerių kortelių nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų partnerių kortelių pateikiamos lentelės baltame fone.

Praleistų – tiek paretnerių kortelių nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.

33  SVARBU:

Jei importas pavyko ir daugiau duomenų neimportuosite – spauskite [Uždaryti]. Jei spausite [Toliau] Jums bus pasiūlyta išsaugoti sukurtą susiejimų šabloną ir atliekant importą kitą kartą užteks pirmame importo žingsnyje nusirodyti šabloną ir reikšmės bus susietos automatiškai.

Jei importas nepavyko – pasikoreguokite pagal sistemos pateiktas pastabas failiuką ir importuokite iš naujo.

Jei atsiras poreikis importuoti sąrašą iš naujo (pvz.: papildėte jį naujais įrašais) partnerių kortelių dublikatai nebus sukurti. Bus sukurti tik nauji faile įrašyti partneriai (tikrinimas vyksta pagal Partnerio kodą).

Jei pakoreguosite faile jau importuotą partnerį – jis bus suimportuotas nauju įrašu, todėl esant poreikiui koreguoti suimportuotus partnerius – tai atlikti reikia sistemoje, atitinkamoje partnerio kortelėje.