Sąskaitų plano importas

Sąskaitų plano importas. Sąskaitų plano importas atliekamas tada, kai didžioji sąskaitų dalis, palyginus su rekomendaciniu sąskaitų planu neatitinka. Tada efektyviau turimą sąskaitų planą susiimportuoti į sistemą.

1.Tam, kad galėtumėte importuoti sąskaitų planą į sistemą, Jums reikia turėti sąskaitų planą exel faile. Pavyzdinį sąskaitų plano importo failą su pastabomis rasite čia. Galite naudoti savo turimą importo failą. Tik tokiu atveju negalėsite pasinaudoti sistemoje esančiu automatiniu duomenų failo susiejimu su sistemos laukais. Šį susiejimą reiks atlikti pagal žemiau pateiktą instrukciją.

2. Sąskaitų plano importas atliekamas Apskaita -> Sąskaitų planas. Atvertame lange spauskite [Duomenų eksportas ir importas] ir pasirinkite Imporuoti.
1.1.
Atvertame lange nurodomas importo failas (prieš nurodant failą įsitikinkite, kad jis nėra atvertas, priešingu atveju importas nepavyks).

2.1. Jei Jūsų importo failo struktūra (stulpelių išdėstymas) identiškas kaip kad pavyzdiniame importo faile – tada pasirinkime Šablonas pasirinkite Sąskaitų plano importas ir  atlikę 2.2.2. punkte esančus veiksmus, visuose kituose languose spauskite [Toliau]. Pereikite prie 2.3. punkto.

2.2. Jei Jūsų importo failo struktūra (stulpelių išdėstymas) neatitinka pavyzdinio importo failo – tada turėsite rankiniu būdu susieti sistemoje ir faile esančius laukus taip kaip nurodyta žemia:

2.2.1.Pridėję duomenų failą spauskite [Toliau].
1.2.
2.2.2.Atsiradusiame lange  nurodykite:
Dokumento lapą Jūsų sąskaitų planas -nurodomas exel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
Duomenų antraštės eilutė – exel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
Pirmoji importuojama eilutė – exel eilutės numeris, kur prasideda sąskaitų plano duomenys;
Paskutinė importuojama eilutė – exel eilutės numeris, kur baigiasi sąskaitų plano duomenys.
Spauskite [Toliau].
1.3
2.2.3. Sekančioje lentelėje pateikiamas failo reikšmių ir sistemos laukų susiejimo langas. Viršutiniame lange supildykite skiltyje Stulpelis informaciją taip kaip parodyta paveiksle žemiau:
1.4.
2.2.4. Atributų stulpelio eilutėje Sąskaita detali atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]
1.5.
2.2.5.Tą patį atlikite su eilutėmis Valiutos nuokrypis, Paskirtis, Užbalansinė sąskaita, Likučio tipas. Baigę susiejimą Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]

2.3. Sistemoje prasidės duomenų importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus.

Jei importas pavyko ir daugiau duomenų neimportuosite – spauskite [Uždaryti]. Jei spausite  [Toliau] Jums bus pasiūlyta išsaugoti sukurtą susiejimų šabloną ir atliekant importą kitą kartą užteks pirmame importo žingsnyje nusirodyti šabloną ir reikšmės bus susietos automatiškai.