Prieš pradedant kelti skolų likučius

Prieš pradedant kelti skolų likučius. Prieš keliant skolos likučius BŪTINA sistemoje turėti partnerius, kuriems skolos bus sukurtos.  Partnerius į sistemą galima kelti importuojant arba kuriant partnerių korteles rankiniu būdu.

1. Partnerių importas. Labai patogu didelį kiekį partnerių importuoti exel fail0 importo failo pagalba. Taip galima susikelti visą partnerio informaciją, reikalingą tolesniam operacijų registravimui. Keliant partnerius į sistemą supildomas importo exel failas. Vėliau supildytas importo failas keliamas į sistemą susiejant sistemos ir importo failo laukus.
PASTABA: likučių kėlimui neprivaloma banko sąskaitos informacija, tačiau ją labai patogu susikelti importo metu. Jei banko sąskaitų informaciją nuspręsite susivesti rankiškai vėliau – tuomet importo faile nepildykite banko informacijos laukų ir importo metu Susijusių objektų lentelėje nužymėkite varnelę ir nuo Banko sąskaitos.

1.1. Importuojant partnerius į sistemą pildomas importo failas, kurį rasite čia. Teisingai supildytas importo failas atrodo taip:
1
Galite naudoti savo turimą importo failą. Tik tokiu atveju negalėsite pasinaudoti sistemoje esančiu automatiniu duomenų failo susiejimu su sistemos laukais. Šį susiejimą reiks atlikti rankiniu būdu, taip kaip aprašyta toliau.

1.2. Importo failo kėliamas į sistemą. Sistemoje atverkite partnerių sąrašo langą Veiklų ir užduočių valdymas -> Partneriai ir spauskite viršuje esantį mygtuką [Importuoti].
1.2.1.
1.3. Atsidariusiame lange spauskite [Ieškoti] ir pridėkite supildytą partnerių importo failą (būtinai įsitikinkite, kad failas uždarytas, priešingu atveju įkelti kortelių nepavyks). Spauskite  [Toliau] 

Jei importo failas yra identiškas kaip kad pavyzdyje (stulpelių seka identiška), Šablonas pasirinkite Partnerių kortelių importas ir spauskite  [Toliau] 
naujas
1.4. Sekančioje lentelėje  duomenis sistema nustato automatiškai, bet pasitikrinkite:
• Dokumento lapą Partnerių kortelės -nurodomas exel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
• Duomenų antraštės eilutė – exel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
• Pirmoji importuojama eilutė – exel eilutės numeris, kur prasideda partnerių duomenys;
• Paskutinė importuojama eilutė – exel eilutės numeris, kur baigiasi partnerių duomenys.
Spauskite [Toliau].

Jei pasirinkote konkretų šabloną – sekančiuose languose spauskite [Toliau] ir pereikite prie 1.14  punkto. Jei importuojate savo turimą šabloną – susiekite sistemos laukus kaip aprašyta žemiau esančiuose punktuose.
1.1.
1.5. Sekančioje lentelėje pateikiamas failo reikšmių ir sistemos laukų susiejimo langas. Viršutiniame lange supildykite skiltyje Stulpelis informaciją taip kaip parodyta paveiksle žemiau:
1,2.
1.6. Atributų stulpelio eilutėje Tipas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]
1.5.1.
1.7. Atributų stulpelio eilutėje Statusas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]
1.5.

1.8. Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]
1.9. Atvertoje lentelėje atitinkamai nuo keliamos informacijos nužymėkite varneles: Komunikacijos, Santykių tipas ir Klientų grupės. Jei nekeliate banko sąskaitų informacijos – nužymėkite reikšmę ir nuo čia. Spauskite [Toliau]
2

1.10. Pašto adresų susiejimo lange atlikite žymėjimus kaip parodyta žemiau

111

1.11. Atributų stulpelio eilutėje Šalis atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]. Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau].
1.12. Banko informacijos susiejimo lange susiekite sistemos ir importo failo laukus kaip parodyta paveiksle žemiau
123
1.13. Atributų stulpelio eilutėje Tipas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]. Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau].
1.14. Sistemoje prasidės partnerių importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus.

000

Sėkmingų skaičius – tiek partnerių kortelių buvo sukurta sistemoje.

Nesėkmingų skaičius – tiek partnerių kortelių nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų partnerių kortelių pateikiamos lentelės baltame fone.

Praleistų – tiek paretnerių kortelių nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.

33  SVARBU:

Jei importas pavyko ir daugiau duomenų neimportuosite – spauskite [Uždaryti]. Jei spausite [Toliau] Jums bus pasiūlyta išsaugoti sukurtą susiejimų šabloną ir atliekant importą kitą kartą užteks pirmame importo žingsnyje nusirodyti šabloną ir reikšmės bus susietos automatiškai.

Jei importas nepavyko – pasikoreguokite pagal sistemos pateiktas pastabas failiuką ir importuokite iš naujo.

Jei atsiras poreikis importuoti sąrašą iš naujo (pvz.: papildėte jį naujais įrašais) partnerių kortelių dublikatai nebus sukurti. Bus sukurti tik nauji faile įrašyti partneriai.

Jei pakoreguosite faile jau importuotą partnerį – jis bus suimportuotas nauju įrašu, todėl esant poreikiui koreguoti suimportuotus partnerius – tai atlikti reikia sistemoje, atitinkamoje partnerio kortelėje.

2. Rankinis partnerių kūrimas sistemoje. Partneriai sistemoje kuriami Veiklų ir užduočių valdymas -> Partneriai. Sistemoje yra galimybė kurti kelių tipų partnerius: įmonė, privatus asmuo, administruojama įmonė ir pan. Įprastam likučių kėlimui kuriami partneriai su tipais Įmonė arba Privatus asmuo (kai skola priklauso privačiam asmeniui). Galite susikurti tik tuos partnerius, kurių skolas kelsite. Kitus Partnerius galėsite susikurti registruojant einamąsias operacijas.

2.1. Partnerio tipas Įmonė kūrimas.

2.1.1. Partnerių paieškos lauke spauskite [Naujas]. Jums bus atverta partnerio kortelė.

2.1.2. Sparčiam partnerių suvedimui siūlome pirmiausia įvesti įmonės kodą ir spausti [Tikrinti].
2.1.1.
Pagal įvestą įmonės kodą sistema atliks paiešką Rekvizitai.lt duombazėje ir radusi atitikmenį – pasiūlys rastais duomenimis užpildyti partnerio kortelę.
2.1.2.
2.1.3. Beliks tik paspausti [Gerai] ir partnerio kortelė bus sukurta. Pagal poreikį pasikoreguokite partnerio numerį – jei lauką paliksite tuščią – sistema numerį suteiks automatiškai nuoseklia seka.

2.1.4. Išsaugokite sukurtą partnerio kortelę viršuje paspausdami [Saugoti] arba [Saugoti ir uždaryti] – jei norite išjungti Partnerio kortelės langą.
2.1.3.
Taip pat partneriui bus automatiškai pridėta Globali grupė. Šios globalios grupės naudojamos FR6000 ataskaitos pildymui. Galimos globalios grupės: Pa-LT; Pa-ES; Pa-Ne-ES. Pagal nutylėjimą visiems naujai kuriamiems partneriams priskiriama Pa-LT globali grupė, todėl jei Jūsų sukurtas partneris nėra Lietuvos įmonė – būtina atitinkamai pasikoreguoti ir partnerio globalią grupę (Pašalinti -> Pridėti grupę).

2.2. Partnerio tipo Privatus asmuo kūrimas.

2.2.1. Jei yra poreikis kurti kortelę Partneriui, kuris nėra įmonė – tokiu atveju atvėrus partnerio kortelę pirmiausia nurodomas partnerio Tipas – Privatus asmuo. Tada partnerio kortelė modifikuojama pagal pasirinktą tipą.

2.2.2. Kortelėje nurodoma:
– Numeris – nurodomas pageidaujamas partnerio kortelės numeris. Nenurodžius -sistema suteiks numerį automatiškai.
– Asmuo – nurodomas asmens vardas ir pavardė
– Asmens kodas
– Pagrindinio adrese Tipas, gatvė, pasirenkama Šalis.
-Asmens tapatybės dokumento Nr. ar/ir verslo liudijimo numeris pildomi kai privatus asmuo vykdo veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą (ši informacija bus panaudota pildant metinę FR0471)

22222
2.2.3. Išsaugokite sukurtą partnerio kortelę viršuje paspausdami [Saugoti] arba [Saugoti ir uždaryti] – jei norite išjungti Partnerio kortelės langą. Taip pat partneriui bus automatiškai pridėta Globali grupė, kaip kad ir kuriant Partnerio kortelę tipui Įmonė.

2.3. Užsienio įmonės partnerio kortelės kūrimas.
Jei yra poreikis susikurti partnerį, kuris yra užsienio įmonė ir jų Rekvizitai.lt duomenų bazėje nėra, tokiu atveju visa reikiama informacija pildoma rankiniu būdu. Atverstoje naujoje partnerio kortelėje nuroodma:
– Numeris – neprivaloma, nenurodžius sistema suteiks automatiųkai
– Pavadinimas – nurodomas įmonės pavadinimas
– Kodas – nurodomas įmonės kodas. Jei įmonės kodo nežinote – nurodykite bet kokią reikšmę. Nenurodžius įmonės kodo negalėsite atlikti kitų operacijų.
– Tipas, statusas – nurodymite kaip pridėtave pavyzdyje
– Globalios grupės – pridėkite globalią grupę atitinkamai PA – ES jei tai ES įmonė arba Pa-Ne-ES – jei įmonė ne ES.
– Pagrindinis adresas – nurodomas adreso Tipas, Gatvė su numeriu ir Šalis.

Suvedus informaciją partnerio kortelė išsaugoma.

nauja

Tiek informacijos Partnerio kortelėje užtenka likučių kėlimui. Partnerio kortelės funkcionalumas yra daug platesnis: pvz. būtina banko sąskaita, jei norėsote registruoti pinigų išmokėjimus šiam partneriui, apie tai skaitykite kitose instrukcijose.