Alga-HR Profit-W Buhalterinė Programa

Alga HR (Alga 2000) – Žmogiškųjų resursų valdymo sistema.

Alga 2000Produktas, didinantis personalo ir darbo apskaitos valdymo procesų efektyvumą!

Personalo vystymo valdymas apima:

 • Darbuotojų poreikio planavimas
 • Pretendentų valdymas ir apskaita
 • Darbuotojų karjeros planavimas
 • Motyvacija ir kompetencijų valdymas
 • Atestacijos ir mokymai
 • Savitarnos portalas

Personalo procesų valdymas apima:

 • Personalo procesų valdymas
 • Komandiruočių valdymas ir apskaita
 • Atostogų planavimas
 • Įsakymų automatinis realizavimas

Darbo laiko valdymas apima:

 • Darbo grafikai
 • Darbo laiko apskaita (tabeliai)
 • Suminė darbo laiko apskaita

Darbo apmokėjimo procesų valdymas apima:

 • Įvairūs priskaitymai
 • Privalomi atskaitymai
 • Išmokėjimai
 • Paskyrų valdymas ir apskaita
 • Ryšys su finansų sistemomis

Ekonominis Alga HR efektas

 • Centralizuotos sistemos kasdieninio aptarnavimo kaštų sumažėjimas.
 • Darbo vietų kasdieninio aptarnavimo kaštų sumažėjimas.
 • Sistemos versijų atnaujinimo paprastumas.
 • Patikimos sistemos veikimo įgalintas kaštų taupymas.
 • Paprastas sistemos funkcionalumo išplėtimas ir pritaikymas jį pagal Jūsų augančius poreikius.

Alga HR nauda Jums

Programa reikšmingai taupo buhalterijos ir personalo skyriaus darbo laiką, skiriamą  personalo valdymui ir darbo užmokesčio skaičiavimui. Ši programa padės Jums sutaupyti laiką, kurį Jūsų buhalterija ir personalo skyrius skiria darbuotojų apskaitai vykdyti.

Personalo skyrius sutaupys laiko naudodamasis:

 • Visapusiškos informacijos kaupimu apie darbuotojus.
 • Automatizuotu įsakymų išrašymu.
 • Darbuotojų darbo laiko planavimu.
 • Ataskaitų parengimu vidiniam naudojimui.

Buhalterija sutaupys laiko automatizuodama:

 • Darbo užmokesčio skaičiavimus (galimos sudėtingos formulės).
 • Skirtingų paskyrimų tarifų apskaitą.
 • Komandiruočių apskaitą.
 • Darbo laiko apskaitą pagal planą ir pagal faktą.
 • Ataskaitų parengimą valstybinėms institucijoms.

Profit-W Šiuolaikinė verslo valdymo sistema

Profit-WProduktas, didinantis visos organizacijos veiklos procesų efektyvumą.

Profit-W nauda

Verslo valdymo sistema suteikia galimybes gerinti į rezultatus orientuotą įmonės bei įstaigos valdymą, optimizuojant planavimo, finansų valdymo ir apskaitos sistemas, supaprastinant valdymo ir kontrolės procesus bei padidinant jų skaidrumą naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Sistema automatizuoja finansų, materialinių vertybių, ilgalaikio turto, biudžeto, gamybos, transporto, abonentų, sutarčių, užsakymų, ir kitus procesus.

Profit-W privalumai:

 • Vieninga verslo valdymo sistema, kurioje automatizuotas visas apskaitos ciklas.
 • Lengvai pritaikoma įmonių specifiniams poreikiams.
 • Realizuotas galimybė keistis duomenimis su kitomis IT sistemomis.
 • Vartotojas turi galimybę kurti naujas ataskaitas.
 • Atitinka visus šią sritį reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus.

* Informacija paimta iš Alga-HR bei Profit-W buhalterinės programos gamintojų svetainės.