Būtenta arba Nano Buhalterinė Programa

Nano ProgramaNANO – buhalterinės apskaitos programa, skirta nedidelėms įmonėms, ūkininkams ir privačiai dirbančioms buhalterėms. Labai patogu dirbti pradedantiems verslą (start up), turintiems individualią veiklą ar viešąją įstaigą.

Ši programa turi visas pagrindines buhalterinei apskaitai reikalingas funkcijas. Įsigiję programą apskaitą galėsite vesti neribotam įmonių skaičiui.

Su NANO buhalterinės apskaitos programa lengva išmokti dirbti pačiam, tačiau jei iškiltų kokių nors klausimų – mes visuomet pasiruošę į juos atsakyti ir jums padėti.

NANO+ – nesudėtinga, greitai įsisavinama buhalterinės apskaitos programa, su kuria Jūs galite:

 • pajamuoti prekes į sandėlį;
 • prekes išlaiduoti, nurašyti, grąžinti, išrašyti sąskaitas faktūras;
 • nurašant žaliavas rankiniu būdu automatiškai pajamuoti pagamintą produkciją (komplektavimas) tam nenaudojant technologinių kortelių;
 • matyti prekių likučius, atlikti jų inventorizaciją;
 • vesti tiekėjų ir pirkėjų skolų apskaitą;
 • vesti ilgalaikio turto apskaitą;
 • automatiškai suformuoti pirminių dokumentų buhalterinius įrašus į bendrąjį žurnalą, pagal standartinį arba Jūsų pasirinktą sąskaitų planą;
 • gauti buhalterinius apyvartos ir analitinius žiniaraščius;
 • vesti kasą ir bankus;
 • vesti atskaitingų asmenų apskaitą;
 • suformuoti didžiąją knygą;
 • gauti įmonės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, PVM deklaraciją, gaunamų ir išrašomų sąskaitų registrus bei teikti juos elektroniniu būdu;
 • skaičiuoti darbo užmokestį iki 15 darbuotojų, ligos pašalpas ir atostogų atlyginimus; formuoti ir spausdinti mokėjimo žiniaraščius, atlyginimo lapelius, priskaitymų – išskaitymų suvestines ir kt. darbines ataskaitas, formuoti finansines operacijas į bendrąjį žurnalą; formuoti ataskaitas, susijusias su darbuotojų metinių ar mėnesinių pajamų deklaravimu.

Didžiausias programos privalumas – integruota darbo užmokesčio apskaitos funkcija. Taip pat neribojamas įmonių, kurių apskaitą norite vesti, skaičius. Programoje yra vartotojo vadovas, padedantis savarankiškai išmokti dirbti su programa.

Buhalterinės apskaitos sistema Būtent APSKAITAI yra skirta augančioms įmonėms, norinčioms vykdyti daugiau nei mokestinę apskaitą.

Sistema turi visas reikalingas funkcijas mokestinei ir finansinei apskaitai vykdyti. Ji gali būti sujungta su kitomis specializuotomis programomis. Sistema gali naudotis neribotas vartotojų skaičius.

Būtent APSKAITAI kainuoja mažiau nei bet kuri verslo valdymo sistema, tačiau turi daug įvairių funkcijų, kurias galima pritaikyti ir nesudėtingiems verslo valdymo procesams.

Klientai mus vertina už gerai organizuotą aptarnavimą, nes kvalifikuoti mūsų specialistai operatyviai suteikia visas reikalingas konsultacijas.

* Informacija paimta iš Būtenos arba Nano buhalterinės programos kūrėjų svetainės.