Labbis Konto Bonus Buhalterinė Programa

Labbis ProgramaLabbis4.PRO susideda iš tarpusavyje integruotų sistemų rinkinio, skirto registruoti, saugoti, tvarkyti ir analizuoti duomenis iš finansų, personalo, dokumentų, sutarčių, gamybos, logistikos, išlaidų ir turto valdymo, buhalterinės apskaitos, veiklos planavimo, projektų administravimo bei ryšių su klientais valdymo veiklos sričių. 

Labbis4.PRO sudaro net 12 sistemų: Personalo ir darbo užmokesčio valdymui, Procesų ir dokumentų valdymui, Finansų valdymui ir apskaitai, Biudžetavimui ir planavimui, Turto valdymui, Paslaugų valdymui, Sąskaitų valdymui, Gamybos apskaitai, Klientų valdymui, Sutarčių valdymui, Verslo įžvalgai bei Pranešimų valdymui, galinčių veikti savarankiškai kaip atskiros saugios ir patikimos sistemos arba kaip vieninga veiklos valdymo sistema. Labbis Konto Bonus Buhalterinė Programa.

Labbis_LogoKonto skirta Finansų valdymui ir buhalterinei apskaitai, apimanti didžiosios knygos, atsargų, pirkimų, pardavimų, kasos ir banko, atsiskaitymų ir turto buhalterinę apskaitą, ataskaitas VMI, Statistikai, finanisnei analizei, valdymui bei įžvalgai. Naudotojo sąsajos ir duomenų lygyje integruota su LogasBonus bei kitomis Labbis4.PRO sistemomis. Ši savybė suteikia galimybę verslo informacijos apskaitą stebėti kaip vieningą nenutrūkstamą procesą bei laiku įžvelgti verslo plėtros galimybes ir pokyčius.

Bonus – vieninga darbo užmokesčio, personalo, procesų ir užduočių valdymo informacinė sistema, apimanti personalo poreikių planavimo, tinkamų žmonių įdarbinimo, kaštų ir darbo užmokesčio skaičiavimo, darbo laiko organizavimo, kompetencijos kėlimo bei veiklos rezultatų vertinimo procesus, dokumentų ir užduočių valdymą ir, žinoma, bendravimą su visų lygių darbuotojais.

Greitaveika. Sistemos Bonus unikali architektūra išsprendė skaičiavimų greitaveikos problemą: sukūrė galimybes sinchronizuoti skačiavimo procesus, nurodyti jų eiliškumą, vykdyti skaičiavimus foniniame režime (pavyzdžiui, naktį), skaidyti skaičiavimus pagal organizacinius vienetus.

AtvirumasBonus integruota su visomis Lietuvoje naudojamomis buhalterinės apskaitos (FVAS/ERP) sistemomis. Sistemos vartotojai konfigūravimo įrankių pagalba patys nurodo į ERP perduodamų duomenų detalumą.

* Informacija paimta iš Labbis buhalterinės programos kūrėjų svetainės.