Optimum Buhalterinė Programa

Optimum buhalterinės programos privalumai vadovui:

OptimumMOBILUMAS

Optimum suteikia galimybę dirbti neprisirišus prie darbo vietos. Galite dirbti ofise, komandiruotėje, namie – visur, kur yra interneto ryšys. Dar didesniam patogumui naudokitės mobiliąja Optimum programėle.

PREKIŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO UŽSAKYMŲ VALDYMAS

Automatizuotas užsakymų darymas taupo laiką, mažina klaidų tikimybę, užtikrina optimalius sandėlio likučius bei efektyvų tiekimo grandinės veikimą.

VEIKLOS ATASKAITOS

Programoje yra daug pardavimų analizės, užsakymų ir sandėlio valdymo, skolų bei pradelstų skolų kontrolės ir kt. verslo valdymo ataskaitų. Analizuojamų duomenų dinamika yra pavaizduojama grafiškai. Visos ataskaitos pateikiamos Microsoft® Excel, todėl jas lengva apdoroti, išsaugoti, išsiųsti elektroniniu paštu ir t. t.

PATIKIMUMAS

Optimum veikia Tier 3 lygio debesų kompiuterijos infrastruktūroje, todėl galite būti ramūs dėl savo duomenų saugumo bei patikimo sistemos darbo. Be to, Jums nereikia investuoti į savo serverius ir programinę įrangą bei rūpintis jų diegimu, atnaujinimu ir kasdieniu administravimu.

BANKO OPERACIJŲ IMPORTAS/EKSPORTAS

Automatinis banko operacijų importas bei eksportas, automatinis neapmokėtų sąskaitų dengimas. Teisingi, nevėluojantys apmokėjimų ir įsiskolinimų duomenys – patogumas ir privalumas kasdieniniame darbe.

LANKSTUMAS

Programa gali būti pritaikoma pagal specifinius kliento poreikius: sukuriami papildomi laukai ar lentelės specifinių duomenų įrašymui, sukuriamos ataskaitos, atliekančios įmonės veikloje naudojamus specifinius skaičiavimus, automatizuojami dažnai atliekami specifiniai veiksmai su duomenimis ir pan.

VERSLO PROCESŲ VALDYMAS

Susikurkite svarbiausių įmonės veiklos procesų vykdymo sekas ir sistema padės darbuotojams atlikti užduotis greičiau ir numatytu laiku. Procesų analizė padeda tobulinti įmonės veiklą, o darbas pagal susikurtas sekas padidina organizacinę tvarką bei bendrą klientų aptarnavimo kokybės lygį.

INTEGRUOTUMAS

Lengvai integruojama su kitomis programomis, pvz.: internetinėmis parduotuvėmis, logistikos sistemomis, įmonės veikloje naudojamomis specializuotomis programomis.

BIUDŽETAVIMAS

Padės planuoti efektyvią įmonės veiklą, sukurti kontrolės mechanizmus, operatyviai reaguoti į biudžeto ir fakto neatitikimus. Pajamų/sąnaudų biudžetavimas galimas pagal darbuotojus, padalinius ir projektus (veiklos sritis).

Optimum buhalterinės programos  privalumai buhalteriui:

MOBILUMAS

Optimum suteikia galimybę dirbti neprisirišus prie darbo vietos. Galite dirbti ofise, komandiruotėje, namie – visur, kur yra interneto ryšys. Dar didesniam patogumui naudokitės mobiliąja Optimum programėle.

BANKO OPERACIJŲ IMPORTAS/EKSPORTAS

Automatinis banko operacijų importas ir eksportas taupo laiką ir padeda išvengti klaidų, nes duomenų nereikia rankiniu būdu perrašinėti iš apskaitos programos į banko programą ir priešingai.

PROGRAMOS ATNAUJINIMAS

Programa yra nuolat tobulinama ir pritaikoma prie besikeičiančių apskaitos reikalavimų bei informacinių technologijų naujovių. Programos atnaujinimu rūpintis nereikia – tai įvyksta automatiškai ir nemokamai, pvz.: EUR, SEPA, i.SAF, i.SAF-T.

TIKSLUMAS

Programa užtikrina tikslų DK ir analitikos atitikimą, todėl balanso eilučių sumos visuomet sutampa su analitinėmis pinigų likučių, skolų, išankstinių apmokėjimų, ilgalaikio turto įsigijimo savikainų ir nusidėvėjimo bei mokėtino darbo užmokesčio ataskaitomis.

APSKAITA PAGAL PAJAMŲ/KAŠTŲ CENTRUS

Analizuokite pelno ataskaitą ir sąskaitų apyvartas pagal darbuotojus, padalinius ir projektus (veiklos sritis). Tai padeda įmonės veikloje atrasti neefektyvumo sritis, kurių dirbant pelningai „bendrame katile“ gali ir nesimatyti.

PAGALBA

Pagalba telefonu yra neatsiejama mūsų produkto dalis. Esant poreikiui pagalba suteikiama prisijungiant prie Jūsų kopiuterio nuotoliniu būdu. Tai leidžia operatyviai padėti išspręsti bet kokius kilusius klausimus.

AUTOMATIZUOTA DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA

Automatinis tabelio užpildymas, priskaitymų suformavimas ir darbo užmokesčio išmokėjimo dokumentų įrašymas bei eksportavimas į elektroninės bankininkystės sistemas. Padarykite tai per 5 min., įskaitant atitinkamų mokesčių mokėjimo pavedimų suformavimą ir jų perdavimą bankui.

VALIUTINĖS OPERACIJOS

Valiutinės operacijos analitikoje įrašomos originalia valiuta, o DK įrašai automatiškai suformuojami pagal buhalterinius valiutų kursus. Valiutų kursai automatiškai importuojami iš Lietuvos banko sistemos. Pelnas/nuostolis dėl valiutų kursų svyravimų taip pat apskaičiuojamas automatiškai.

LENGVAS STARTAS

Pradedant naudoti Optimum pravers tiek išsami mūsų mokomoji medžiaga (daugiau kaip 10 val. videopamokų), tiek automatizuotas pradinių duomenų importas iš kitų sistemų.

* Informacija paimta iš Optimum buhalterinės programos gamintojų svetainės.