Pragma Buhalterinė Programa

Pragma 4.0

Pragma 4.0 – vieningų, integruotų pagrindinių modulių paketas, leidžiantis sėkmingai valdyti įmonės veiklos procesus.

Kartu su papildomomis Pragma SVS, B, GRP, B2B, CMM programomis, įvertinant 20 metų autorių programinės įrangos projektavimo patirtį, Pragma 4.0 sudaro pilną verslo valdymo sprendimą, skirtą įvairaus profilio įmonių poreikiams patenkinti.

Pragma 3.2

Pragma ProgramaApskaitos programų paketas „Pragma v3.2“ skirtas mažų įmonių apskaitos tvarkymui ir pagrindinių jos veiklos procesų valdymui. Programų paketas pritaikytas apskaitai tvarkyti visų nuosavybės formų bei įvairių veiklos sričių įmonėse.

Atsargų apskaita

 • Atsargų sąrašas
 • Atsargų klasifikavimas pagal grupes, skyrius
 • Ryšys su tiekėjų katalogais, išsamus prekių aprašymas
 • Detali informacija apie prekės judėjimą
 • Momentinis prekės likutis
 • Prekių analogai
 • Prekių perkėlimai iš sandėlio į sandėlį pajamavimo ir pardavimo kainomis
 • Sandėlio apyvartos žurnalai pajamavimo, vidutinėmis, pardavimo kainomis
 • Atsargų inventorizacija, jos rezultatų apdorojimas
 • Užsakymų tiekėjams paruošimas
 • Pirkėjų užsakytų prekių rezervavimas
 • Parduotų prekių savikainos skaičiavimas FIFO ar konkrečių kainų metodu
 • Įmonės pirminių dokumentų paruošimas: išankstinio apmokėjimo sąskaitos, užsakymai; PVM sąskaitos faktūros, krovinio gabenimo važtaraščiai; sandėlio išlaidų bei pajamų orderiai, nurašymo aktai.

Pirkimų, pardavimų, grąžinimų, mokėjimų registravimas

 • Pirkimų, pardavimų, mokėjimų vedimas vietine ir užsienio valiuta
 • Prekės įsigijimo savikainos skaičiavimas įvertinant prekės kainą ir papildomas įsigijimo išlaidas bei pasirenkant papiuldomų įsigijimo išlaidų išdalinimo metodą
 • Įvairūs pardavimo kainos nustatymo būdai, lanksti kainoraščių ir nuolaidų sistema
 • Duomenų iš kasos aparato, duomenų kaupiklio automatinis įkėlimas ir parduotų prekių nurašymas pagal įkeltus duomenis
 • Automatinis mokėjimo dokumentų formavimas pagal banko teikiamą sąskaitos išrašo bylą
 • Automatinis valiutos kurso kitimo įtakos skaičiavimas, valiutinių skolų perkainavimas
 • Diskontų skaičiavimas

Buhalterinė apskaita

 • Įmonės pirminių dokumentų paruošimas, jų sumų automatinis registravimas DK
 • Automatinis valiutos kurso kitimo įtakos skaičiavimas ir valiutinių skolų perkainavimas
 • Valiutinių skolų perkainavimas
 • Diskontų skaičiavimas
 • Mokėjimų suvestinės pagal tikslines paskirtis
 • Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis
 • Periodinių mokėjimų apskaita
 • Kasos knygos formavimas
 • Mokėjimo dokumentų duomenų eksportas pagal bankų reikalavimus

Skolų administravimas

 • Skolų sekimas pagal kiekvieną firmą bendra suma arba pagal kiekvieną firmą ir kiekvieną jos pirkimo (pardavimo) dokumentą
 • Galimybė matyti pirkėjo skolą, įvedant pardavimo dokumentą, ir sekti, ar neviršijamas kredito maksimumas
 • Galimybė sekti skolas pagal nurodytą apmokėjimo terminą, pagal sudarytą apmokėjimo planą
 • Delspinigių už vėluojančius apmokėjimus skaičiavimas
 • Galimybė skolas padengti FIFO metodu
 • Skolų suderinimo tarpusavio atsiskaitymų aktų spausdinimas ir išsiuntimas el. paštu
 • Vaizdus skolų pateikimas pagrindiniuose žurnaluose: pirkimų skolon ir pinigų mokėjimo žurnale; pardavimų skolon ir pinigų gavimo žurnale; ūkinių operacijų su nurodyta firma suvestinėje; pirkėjų, su kuriais sudarytos sutartys, skolų žurnale

* Informacija paimta iš Pragma buhalterinės programos kūrėjų svetainės.