Masinis skolų suderinimo aktų ir priminimų apie skolas siuntimas el. paštu