budget-cash-coins-33692

NPD taikymas, kai darbuotojas gauna kelias išmokas per mėnesį

Dalinkitės: Facebookgoogle_pluslinkedin

NPD taikymas, kai darbuotojas gauna kelias išmokas per mėnesį. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentare numatyta, kad apskaičiuojant nuolatiniams Lietuvos gyventojams taikytiną mėnesio NPD, būtina atsižvelgti į visas kas mėnesį darbuotojams mokamas išmokas (pagrindinį darbo užmokestį, priedus ir priemokas), susijusias su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais. Iš to kyla poreikis perskaičiuoti išmokų mokėjimo mėnesio NPD, jei išmokos mokamos už praeitą laikotarpį ir už einamąjį. Kitaip sakant, jei darbuotojui darbo užmokestį mokate sekantį mėnesį, nei jis uždirbtas ir dar tą patį mėnesį mokate kokias nors kitas GPM apmokestinamas išmokas – būtina perskaičiuoti GPM, nes keičiasi einamojo mėnesio išmokama suma, kuri įtakoja NPD skaičiavimą.accounting-balance-banking-159804
Pavyzdžiui: darbuotojui priskaitytas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį yra 1200 eurų. Darbuotojui taikomas standartinis NPD. Darbo užmokestis išmokamas spalio 2 d.. Spalio 8 d. darbuotojui priskaitoma ir išmokama premija 600 eurų. Kaip turėtų būti apskaičiuojamas GPM šiuo atveju:
Rugsėjo mėnesio priskaitymas
Priskaitytas DU 1200 eurų
NPD = 300-0,15*(1200-555)= 203,25 eurų
GPM = (1200-203,25)* 20 proc. = 199,35 eurų
Spalio 2 d. darbuotojui yra išmokamas darbo užmokestis

Spalio 8 d. darbuotojui skiriama 600 eurų premija. Kadangi tą mėnesį darbuotojui jau buvo išmokėtas darbo užmokestis, turi būti perskaičiuojamas NPD, įvertinant jau išmokėtas tą mėnesį sumas.
Skaičiuojamas bendras NPD ir GPM spalio mėnesiui:
NPD = 300-0,15*(1200+600-555) = 113,25 eurų
GPM = (1200+600-113,25)*20 proc. = 337,35 eurų
Kadangi 199,35 eurų GPM mokesčio buvo priskaityta kartu su rugsėjo darbo užmokesčiu, tai apskaičiuojant gautos premijos GPM turėtų būti: 337,35 – 199,35 = 138,00 eurų.

O kas būtų buvę, jei GPM neperskaičiuotume?
NPD = 300-0,15*(600-555) = 293,25 eurų
GPM = (600-293,25)*20 proc = 61,35 eurų
Bendras GPM būtų 199,35 + 61,35 = 260,70 eurų

Deklaruojant metines pajamas darbuotojui būtų reikėję susimokėti neteisingai priskaityto GPM mokesčio skirtumą 337,35 – 260,70 = 76,65 eurų

Skaičiuokite mokesčius teisingai, naudodamiesi mūsų siūloma BSS Atlyginimai ir personalas sistema. Čia tokie atvejai apgalvoti ir yra perskaičiuojami automatiškai. Dėl to Jums nereikės raudonuoti prieš kolegas dėl neteisingai apskaičiuoto GPM mokesčio, kai jie deklaruos metines pajamas.
Jau naudojatės Atlyginimai ir personalas moduliu? tada detalią instrukciją kaip atlikti perskaičiavimus rasite čia.