3. Skaitiklių bei jų parodymų importas

Skaitiklių bei jų parodymų importas – tai trumpa instrukcija, aprašanti veiksmus, reikalingus skaitliukams bei jų parodymams importuoti bei koreguoti.
Importui būtina užpildyti MS Excel failą, kurį galite parsisiųsti: atsisiųsti
Rodmenų importas.
1. Norėdami atlikti rodmenų importą – pirmiausia turite užpildyti excel importo failą duomenimis. Importo failą rasite instrukcijos pradžioje.
SVARBU: Failo struktūros jokiais būdais nekoreguoti, netrinti stulpelių ir nekeisti jų vietų faile. Šablono forma privalo išlikti tokia, kokia pateikta ir joje turėtumėte tik pildyti duomenis.
2. Navigacijos juostoje pasirinkite Nekilnojamas turtas -> Skaitikliai -> Importuoti skaitiklių duomenis
Screenshot_14
3. Atidarytame lange pasirinkite excel failą, kuriame yra supildyti skaitliukų duomenys bei rodmenys (1 punkte).
4. Pasirinkus importuojamą failą, sistema informuos apie pradėtą masinį procesą. Informacinio pranešimo langelyje spauskite mygtuką [Gerai] ir palaukite keletą minučių, kol duomenys susiimportuos.
Screenshot_15
5. Atsinaujinkite skaitliukų paieškos langą, ir jeigu failas suvestas teisingai, skaitiklių paieškos lange matysite suimportuotus skaitiklius.
Screenshot_16
6. Kiekvieną mėnesį turėsite papildyti šabloną mėnesio rodmenų informacija ir importuoti failą pakartotinai. Papildant failą rodmenų parodymais, senų rodmenų informacijos NEKEISKITE.
7. Jeigu atsinaujinus paieškos langą, nematote suimportuotų duomenų:
* Navigacijos juostoje pasirinkite Masiniai procesai -> Masinių procesų vykdymas.
* Atsidarykite masinį procesą „Skaitiklių duomenų importavimas
Screenshot_17
* Atidarius masinį procesą, atidarykite skiltį Detalės. Šiame sistemos lange matysite klaidos pranešimus, kodėl importas nepavyko.
Screenshot_18
* Jeigu klaidos aprašymas Jums nėra aiškus ir nesuprantate, ką turėtumėt pasikoreaguoti, kreipkitės į sistemos tiekėjus. Sistemos tiekėjams turėtumėt atsiųsti klaidos pranešimą.  Norėdami nusikopijuoti klaidos pranešimą, spauskite mygtuką [Detalus pranešimas]  ir nukopijuokite pranešimo tekstą.
Screenshot_19

Skaitliukų objekto detalės
1.Skaitliuko pagrindinė informacija:
* Skaitliuko numeris (jis turi būti unikalus).
* Skaitliuko tipas (Elektra, Vanduo, Dujos, Šildymas)
* Pavadinimas. Pavadinime nusirodykite skaitliuko aukštą, vietą ar kitą informaciją, kad būtų nesunku jį priskirti patalpai.
* Aprašymas. Kita informacija apie skaitliuką.
Screenshot_20
2. Skaitliukų parodymai:
* Skaitliukai – pagal  tarifas (tiek kaina, tiek jeigu skaitliukas kelių tarifų).
* Skaitliukų parodymai. Data nuo – data iki bei skaitliuko reikšmė data iki datoje.
Skaitliukų parodymus kartais gali tekti susivesti rankomis. Pvz. kai norime užfiksuoti viduryje mėnesio išeinančio nuomininko skaitliukų parodymus. Tai Data iki, Reikšmė iki stulpelyje nurodome datą kada užfiksavome išeinančio nuomininko skaitliuko parodymus.
Screenshot_25
3. Priskirti resursai skiltyje matome, kurias patalpas ir kokį plotą aptarnauja mūsų skaitliukas:
Screenshot_23