Atlyginimai ir Personalas

Programa naudojasi

Peikko LietuvaAros MarineCUP_Vilnius
GiGroup

Newsec

BPO House

Apolo BoulingasKuehne NageStengelFreilėTeledemaLibramentumOptometrijos centrasNermeka

SuperOffice

 

Facebookgoogle_pluslinkedin BSS Atlyginimai ir Personalas - Darbo užmokesčio, personalo valdymo ir darbo laiko apskaitos programa, kuri gali būti efektyviai naudojama tiek mažose, tiek vidutinėse, tiek stambiose įmonėse. BSS Atlyginimai ir Personalas programa reikšmingai taupo buhalterijos ir personalo skyriaus darbo laiką, skiriamą personalo valdymui ir darbo užmokesčio skaičiavimui.

BSS Atlyginimai ir Personalas: Apžvalga

BSS Atlyginimai ir Personalas darbo užmokesčio programą sudaro trys tarpusavyje integruoti moduliai:

Darbo laiko apskaita

Darbo laiko apskaita modulis skirtas darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymui ir darbo grafikų valdymui. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis automatiškai užpildomas pagal:
- kalendoriuje nustatytas darbo, poilsio, švenčių ir prieššventines dienas;Darbo užmokesčio programa
- darbuotojui priskirtą darbo grafiką;
- personalo apskaitos ir valdymo modulyje įvestas operacijas apie atostogas, nedarbingumą, komandiruotes ir kt.

Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje galima vesti informaciją apie faktinį darbo laiką pagal darbo tipus: normalus darbo laikas, darbo laikas naktį, darbo laikas poilsio, švenčių dienomis, viršvalandžiai. Žiniaraštis gali būti pildomas konkrečiai pasirinktiems darbuotojams, padaliniams arba visai įmonei.
Galima spausdinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
Modulyje galima apskaityti ir projektinį darbo laiką, t.y. darbuotojui galima suvesti darbo laiką pagal tai kokiuose projektuose ir kiek laiko jis dirbo ir vėliau skaičiuojant darbo užmokestį turėti galimybę matyti projekto kaštus.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis modulis skirtas darbo užmokesčio, įvairių priskaitymų ir atskaitymų skaičiavimui.

Darbo užmokestis modulyje automatiškai skaičiuojami atlyginimai, įvairūs priskaitymai ir atskaitymai (skaičiavimo formulės aprašomos pagal jūsų įmonės poreikį).Darbo užmokesčio programa Priskaitymų/atskaitymų sąrašas lengvai papildomas trūkstamais priskaitymo/atskaitymo tipais. Vykdant atlyginimų, atostoginių išmokėjimų ar kitus skaičiavimus, sumos gali būti išskaidomos pagal fondus, projektus, programas, tikslus, operacijų grupes ir kitas numatytas dimensijas.

Galimas darbo užmokesčio išmokėjimas kelis kartus per mėnesį grynais pinigais ar darant pavedimą į banko sąskaitą SEPA pavedimu.

Iš sukauptos informacijos formuojamos ataskaitos Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui, visi reikalingi pranešimai SoDrai, ataskaitos ir sąrašai veiklos analizei, atsiskaitymo lapeliai, pažymos ir kt.

Pagrindinės funkcijos:
- Laikinio ir vienetinio darbo užmokesčio skaičiavimas
- Atlyginimo už kasmetines atostogas, kompensacijų už nepanaudotas atostogas, išeitinių pašalpų skaičiavimas
- Komandiruočių apskaita
- Ligos pašalpų apskaičiavimas
- Priedų, premijų skaičiavimas
- Alimentų skaičiavimas
- Fizinių asmenų pajamų mokesčio skaičiavimas
- Socialinio draudimo mokesčių skaičiavimas
- Mokėjimo žiniaraščių, suvestinių formavimas ir spausdinimas. Atsiskaitymų lapelių išsiuntimas elektroniniu paštu.
- Automatinis darbo užmokesčio sumų registravimas į Didžiąja knygą (DK)
- Duomenų apie darbuotojų atlyginimus, pervedamus į banko sąskaitas ar korteles, eksportas pagal bankų reikalavimus
- Finansinių apyskaitų VMI, VSDFV, Statistikos valdybai formavimas
- Mėnesinių, metinių GPM deklaracijų formavimas (su elektroninio deklaravimo galimybe, generuojama automatiškai)
- Mėnesinių SODROS ataskaitų formavimas (su elektroninio deklaravimo galimybe, generuojama automatiškai).

Pateikiame pavyzdinę DU kontuotę. PVZ: darbuotojo atlyginimas yra 1000 Eur:

Priskaitymas DK Sąskaita Debetas Kreditas
Darbo užmokestis 63041 1000  
Mokėtinas darbo užmokestis 4480   1000
Gyventojų pajamų mokestis   Debetas Kreditas
Mokėtinas darbo užmokestis 4480 150  
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 4481   150
Sodros mokesčiai   Debetas Kreditas
Mokėtinas darbo užmokestis 4480 90  
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 4482   90
Darbdavio sodra   Debetas Kreditas
Soc. draudimas 63042 309,8  
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 4482   309,8
Garantinis fondas   Debetas Kreditas
Mokestis į Garantinį fondą 63043 2  
Mokėtinos garantinio fondo įmokos 4483   2
Atostogų kaupiniai VSD   Debetas Kreditas
Kaupimų VSD įmokoms sąnaudos 630442 1,76  
Atostoginių kaupimai socialinio draudimo įmokoms 44852   1,76
Atostogų kaupiniai darbo užmokestis   Debetas Kreditas
Kaupimų atostoginiams sąnaudos 630441 5,67  
Atostoginių kaupimai darbo užmokesčiui 44851   5,67

Personalo apskaita ir valdymas

Personalo apskaita ir valdymas modulis skirtas duomenų apie įmonės padalinius tvarkymui, informacijos apie darbuotojus kaupimui, darbo sutarčių, įsakymų, darbo laiko grafikų ir apskaitos žiniaraščių, įvairių ataskaitų ir pranešimų Sodrai formavimui ir spausdinimui.

Modulyje galima vesti darbuotojų darbo vertinimo registrą, kuriame gali būti saugoma informacija apie atliktus kompetencijos vertinimus, jų rezultatus, apie planuojamus atlikti vertinimus ir pan. Taip pat realizuotas mokymų planų fiksavimas ir vertinimas, sertifikatų registras.

Modulyje realizuota atostogų apskaita –atostogų įsakymų formavimas, atšaukimo iš atostogų įvedimas bei automatinis įsakymo formavimas. Galima atostogas suteikti masiškai grupei darbuotojų. Formuojamos visos reikiamos ataskaitos, susijusios su atostogomis (nepanaudotų atostogų skaičius pasirinktai dienai, kompensacijos už nepanaudotas atostogas dydis ir pan.).

Pagrindinės funkcijos:
- Personalo apskaita (darbuotojo asmens kortelės, šeimos sudėtis, duomenų registravimas ir kaupimas apie išsilavinimą, įgytą kvalifikaciją, karinę įskaitą)
- Visų tipų įsakymai (priėmimo, atleidimo, atostogų suteikimo ir atšaukimo, komandiruočių, neatvykimo ir k.t.)
- Nepanaudotų atostogų skaičiavimas
- Darbo grafikai
- Įmonės struktūros aprašymas
- Darbo laiko apskaitos žiniaraščio automatinis formavimas pagal įvestus įsakymų duomenis ir nustatytą darbo grafiką darbuotojui
- Darbo laiko apskaitos žiniaraštis visos įmonės arba pasirinkto padalinio
- SD pranešimų formavimas

Ataskaitos kurios teikiamos VMI, Sodrai Statistikos departamentui iš BSS Atlyginimai Ir Personalas programos:

Ataskaitos pavadinimasKodas Sodroje/VMIKodas BSS programoje
Samdomiems darbuotojams apskaičiuoti ATLYGINIMAI bei ĮMOKOS SodraiSAMSAM DU1
Pranešimas dėl įdarbinimo1-SD1-SD DU6
Pranešimas dėl darbo sutarties nutraukimo2-SD2-SD DU7
Pranešimas dėl pašalpos skyrimo NP-SDNP-SD DU18
Darbuotojui suteiktos arba atšauktos TĖVYSTĖS ATOSTOGOS vaikui prižiūrėti9-SD9-SD DU19
Pranešimas apie apdraustųjų nedraudiminį laikotarpį12-SD12-SD DU9
Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracijaGPM 313DU20
Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijaGPM 312DU22
Pramonės įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketaDA-01ST03