Atsargų likučių įkėlimas

BSS Buhalterija startas: Sandėlio likučių importas

Atsargų likučių įkėlimas

Sandėlis – tai Jūsų įmonėje esančios atsargos (trumpalaikis turtas). Tai dažniausiai 20xx sąskaitų plano sąskaitoje esantys likučiai. Likučių kėlimo datą dažniausiai būna paskutinė prieš einamąjį laikotarpį esanti diena (pavyzdžiui, einamųjų operacijų registravimą sistemoje pradėsite 2017 07 01, tai likučių kėlimo data bus 2017  06 30). Likučius galima kelti rankiškai kuriant operacijas sistemoje arba automatiškai – pildant importo failą ir keliant jį  į sistemą.

Prieš pradedant kelti likučius

Rankinis likučių kėlimas

Likučių kėlimas importuojant

Pasitikrinkite