Banko ar kasos likučių įkėlimas

Banko ar kasos likučiai – tai Jūsų įmonėje turimų piniginių lėšų likučiai. Likučių kėlimo datą dažniausiai būna paskutinė prieš einamąjį laikotarpį esanti diena (pavyzdžiui, einamųjų operacijų registravimą sistemoje pradėsite 2017 11 01, tai likučių kėlimo data bus 2017 10 31). Norint susikelti Banko ar kasos likučius – pirmiausia sistemoje reikia sukurti banko sąskaitas ar kasas, kurių likučius planuojama kelti. Likučiai keliami sukuriant atitinkamas operacijas banke ar kasoje. Banko ar kasų likučių kėlimas atliekamas rankiškai.

Prieš pradedant kelti likučius

Rankinis likučių įkėlimas

Pasitikrinkite