Darbuotojo kortelės kūrimas arba importavimas

Darbuotojo kortelės kūrimas. Darbuotojo kortelėje suvedama visa informacija apie darbuotoją: asmens identifikavimo duomenys, išsilavinimas, vertinimai, atsiskaitomosios sąskaitos, priklausantys periodiniai mokėjimai,pridedami kintamieji, kurie vėliau dalyvauja skaičiuojant darbuotojui darbo užmokestį.
1. Darbuotojo kortelė kuriama modulyje Personalas ir atlyginimai skiltyje Darbuotojai paspaudus mygtuką [Naujas]
Screenshot_11
2. Pagrindinėje darbuotojo kortelės informacijoje nurodoma:
Vardas, Antras vardas, Pavardė
Asmens kodas. Pagal asmens kodą Gimimo data ir Lytis užpildoma automatiškai
Nurodoma Šeimyninė padėtis
Iš sąrašo pasirenkama Tautybė bei Pilietybės šalis ir Savivaldybė.  Čia nurodyti savivaldybės duomenys vėliau naudojami teikiant tam tikras ataskaitas.
Nurodomas darbuotojo kortelės numeris (neprivaloma) – dažniausiai darbuotojo kortelės numerį sudaro darbuotojo vardo ar pavardės pirmosios raidės bei nuosekliai pagal darbuotojų skaičių einanti numeracija
Pagal poreikį pasirinkite darbingumo lygį
Iš sąrašo pasirenkamas naudotojas
Srityje Banko sąskaitos pridedama darbuotojo atsiskaitomoji sąskaita. Darbuotojo atlyginimas bus pervedamas būtent į čia nurodytą sąskaitą.
Srityje Komunikacija nurodykite darbuotojo elektroninį paštą. Būtent pagal šioje vietoje nurodytą elektroninį paštą bus siunčiami darbo užmokesčio lapeliai darbuotojui.
Adresų skiltyje pridėkite darbuotojo adresą ir pažymėkite, kad jis pagrindinis paspaudę mygtuką [@nustatyti pagrindiniu]
Paspaudę ant žmogaus silueto kortelės viršaus dešniame kampe galėsite pridėti darbuotojo nuotrauką iš kompiuterio duomenų.
Užpildę pagrindinę informaciją išsaugokite ją. Kita visa papildoma informacija, nurodyta punktuose 3.3, 3.4 ir 3.5 nėra privaloma ir įtakos Darbo užmokesčio skaičiavimui neturi, tačiau gali būti naudinga.
Screenshot_12
3. Pridėkite papildomą informaciją apie darbuotoją, perėję į skiltį Papildoma informacija:
3.1. Dokumentų srityje spauskite [Pridėti] ir atsiradusioje eilutėje stulpelyje Dokumento tipas pasirinkite iš sąrašo kokio dokumento infrmaciją pridėsite (Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas ir pan.). Pridedamų dokumentų kiekis neribojamas. Pridėto dokumento eilutėje supildykite atitinkamą informaciją: Dokumento serija, numeris ir t.t.
Screenshot_13
3.2. Srityje Susiję asmenys paspaudę mygtuką [Pridėti sutuoktinį, vaikus] galite pridėti informaciją apie vaikus, sutuoktinius.
Screenshot_14
3.3. Srityje Karinė informacija galite užpildyti darbuotojo informaciją apie karines prievoles.
Screenshot_15
3.4. Srityje Pensija galite pasirinkti darbuotojui priklausančios pensijos tipą.
Screenshot_16
Užpildę informaciją išsaugokite.
4. Skiltyje Kvalifikacija pridėkite informaciją apie darbuotojo Išsilavinimą, Kalbas bei darbo istoriją.
Screenshot_17
5. Skiltyje Vertinimai galite pridėti informaciją apie atliktus darbuotojo vertinimus
Screenshot_18
6. Priskirkite darbuotojui kintamuosius iš sąrašo. Pagal priskirtus kintamuosius bus įtakojami darbo užmokesčio skaičiavimai.
6.1. darbuotojo kortelėje pereikite į skiltį Kintamųjų reikšmės ir kintamųjų reikšmių paieškoje spauskite [Naujas]
Screenshot_19
6.2. Pagal žemiau pateiktą lentelę pasirinkite Jums reikiamą kintąmąjį ir užpildykite kintamojo duomenis.

Kintamojo kodasKintamojo pavadinimasKam naudojama ?Reikšmė
AASPAtskaitingo asmens skolos padengimasDU išmokėjimo sumažinimuiPinigai
NDNPDNaudoti darbuotojo NPDGPM skaičiavimuiTaip/Ne
NPDPNPD pageidaujama sumaGPM skaičiavimuiTrupmeninis skaičius
PKPFPapildomas kaupimas pensijų fondeDU skaičiavimuiTaip/Ne
PMTProfsąjungos mokesčio tarifasDU skaičiavimuiTrupmeninis skaičius
SVMSkaičiuoti Vokietijos mokesčiusDU skaičiavimuiTaip/Ne
UMUž maitinimąDU išmokėjimo sumažinimuiPinigai
UTUž telefonąDU išmokėjimo sumažinimuiPinigai
USVUžsienietis su vizaDU skaičiavimuiTaip/Ne
VTDSValstybės tarnybos darbo stažasDU skaičiavimuiTrupmeninis skaičius

6.3.Pavyzdžiui: jei darbuotojui bus taikomas NPD – kintamojo kortelėje reikšę Kintamasis pasirinkite iš sąrašo Naudoti darbuotojo NPD ir nurodykite nuo kada turi būti taikomas pridėtas kintamasis.
Screenshot_20
6.4. Pagal poreikį pridėkite visus reikiamus kintamuosiu. Užpildę informaciją išsaugokite.
6.5. Norėdami koreguoti pridėtą kintamąjį, jei jis dar nepanaudotas skaičiavimuose – galite ištrinti jį. Jei kintamasis jau buvo naudotas – kintamojo kortelėje spauskite [Nutraukti kintamojo reikšmės galiojimą] ir atvertoje lentelėje nurodykite iki kada galioja kintamasis.
7. Pridėkite informaciją apie darbuotojui priklausančius Periodinius mokėjimus.
7.1. Pereikite į skiltį Periodiniai mokėjimai ir periodinių mokėjimų paieškoje spauskite [Naujas]
Screenshot_21
7.2. Periodinio mokėjimo informacijoje nurodykite:
Dokumento tipą pasirinkite iš sąrašo
Nurodykite periodinio mokėjimo pavadinimą, dokumento numerį bei registracijos datą
Gavėjas – iš partnerių sąrašo pasirinkite periodinio mokėjimo gavėją. Būtent čia nurodytam partneriui bus registruojami mokėjimai skaičuojant DU
Pasirinkite iš sąrašo atsiskaitymo tipą:
Iki nurodytos datos – periodinis mokėjimas bus išskaitomas iki nurodytos datos. Papildomai reiks nurodyti periodinio mokėjimo pabaigos datą
Kol bus išmokėta nurodyta suma – periodinis mokėjimas bus išskaitomas kol bus išskaityta visa suma. Papildomai reiks nurodyti periodinio mokėjimo pilną sumą
Pastovus – periodinis mokėjimas bus išskaitomas nuolatos.
Nurodykite periodinio mokėjimo tipą ir pradžią.
Nurodykite procentą ar mokamą sumą, kurią sistema kiekvieną mėnesį turėtų traukti į DU žiniaraštį.
Atskaitymo langelyje pasirinkite atskaitymą, kuris turėtų būti DU žiniaraštyje: vykdomasis raštas, draudimas ir pan.
Nurodykite prioritetą, paprastai visi vykdomieji raštai turi vienodą prioritetą. Aukštesnis prioritetas suteikiamas alimentų vykdomiesiems raštams, jei darbuotojui reikia daryti atskaitymus pagal kelis vykdomuosius dokumentus. Tokiu atveju alimentams nurodykite 1, o kitiems to darbuotojo vykdomiesiems raštams – 2.
Suvedę informaciją kortelę išsaugokite
Screenshot_22
7.3. Patvirtinkite periodinį mokėjimą spausdami viršuje esantį mygtuką [Patvirtinti] ir perdionis mokėjimas bus sukurtas

1. Darbuotojų kortelių importas.
1.1 Duomenų importas. Duomenys importuojami Personalas ir atlyginimai -> Darbuotojai -> Importuoti -> Importuoti darbuotojusŠiuo importu suimportuosite: darbuotojo kortelę, darbuotojo vaikų informaciją (reikalinga mamdienių skaičiavimui), naudotojus. Importui reikalingą užpildyti failą rasite čia excel
Screenshot_28
1.2. Atvertoje lentelėje nurodykite:
Duomenų failas – pasirinkite užpildytą importo failą
Šablonas – jei importuojate pagal mūsų siūlomą importo failą – pasirinkite šabloną Darbuotojų importas
Jei importuojate pagal savo importo failą – Šablonas lauką praleiskite ir atlikite savo importo failo laukų susiejimą su sistemos laukais taip kaip tai aprašyta 1.4. punkte.
1.3. Sekančiame lauke nurodykite:
Dokumento lapas  -nurodomas excel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
Duomenų antraštės eilutė – excel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
Pirmoji importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur prasideda darbuotojų duomenys;
Paskutinė importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur baigiasi duomenys.
Spauskite [Toliau].
1.4. Sistemos laukų ir importo failo susiejimas. Šis susiejimas reikalingas tam, kad importuojami Jūsų failo laukai turėtų atitiktį su sistemos laukais. Viršutiniame lange užpildykite skiltyje Stulpelis informacija taip kaip parodyta paveiksle žemiau. Jei pasirinkote mūsų sukurtą šabloną 1.2. punkte – šiame lange tik pasitikrinkite ar laukai susieti būtent taip kaip paveiksle bei ar visoms reikšmėms atlikti reikšmių susiejimai skiltyje Reikšmių susiejimas – paspauskite simbolį ir patikrnkite, ar visos eilutės turi atitiktį.
Screenshot_7
Atributų stulpelio eilutėje Tautybė (o vėliau Savivaldybė ir Pilietybės šalis NPD.) atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]
Pvz.:
Screenshot_30
Atlikę susiejimą duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]
1.5. Sekančiame lange pasirinkite papildomą informaciją, kurią importuojate. Šiuo atveju tai bus Naudotojų rolės ir grupės, Susiję asmenys bei Komunikacija. Pažymėkite varneles ir spauskite [Toliau]
Screenshot_8
1.6. Atlikite naudotojo kūrimui reikalingų duomenų susiejimą taip kaip parodyta žemiau ir spauskite [Toliau].
Screenshot_9
1.7. Užpildykite susijusių asmenų importui reikalingą informaciją kaip parodyta lange žemiau ir spauskite [Toliau]
Screenshot_10
1.8. Nurodykite komunikacijos informaciją kaip parodyta paveiskle žemiau ir spauskite [Toliau].
Screenshot_12
1.9. Sistemoje prasidės duomenų importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus.
Screenshot_32
Sėkmingų skaičius – tiek darbuotojų kortelių buvo sukurta sistemoje.
Nesėkmingų skaičius – tiek kortelių nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų kortelių pateikiamos lentelės baltame fone.
Praleistų – tiek kortelių nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.
1.10. Atnaujinę darbuotojų paiešką matysite suimportuotus darbuotojus. Galite kiekvieną peržiūrėti, pakoreguoti pagal poreikį. Taip pat darbuotojo kortelė bus susieta su importo metu sukurtu naudotoju. Periodiniai mokėjimai, jei darbuotojas jų turi, bus importuojami kitoje dalyje.