Ilgalaikio turto likučių kėlimas

BSS Buhalterija startas: Ilgalaikio turto importas

Ilgalaikio turto likučiai – tai Jūsų įmonėje apskaitomo Ilgalaikio turto kortelės su visa privaloma informacija. Likučių kėlimo data dažniausiai būna paskutinė prieš einamąjį laikotarpį esanti diena (pavyzdžiui, einamųjų operacijų registravimą sistemoje pradėsite 2017 11 01, tai likučių kėlimo data bus 2017 10 31). Norint susikelti ilgalaikio turto likučius pirmiausia reikia susikurti arba susiimportuoti Ilgalaikio turto korteles ir tada susikurti arba susiimportuoti Ilgalaikio turto operacijas, kurių metu bus užregistruotos Ilgalaikio turto įsigijimo ir sukaupto nusidėvėjimo vertės.
Prieš pradedant kelti likučius
Rankinis likučių kėlimas
Likučių kėlimas importuojant
Pasitikrinkite