Kitų didžiosios knygos sąskaitų likučių kėlimas

Kitos DK sąskaitos – tai visi kiti likučiai, kurie nebuvo įkelti keliant Skolas, Ilgalaikį turtą, atsargas, banko/kasų likučius ar atskaitingų asmenų skolas. Šiems likučiams nekuriamos mokėtinos/gautinos sumos. Kiekvienos sąskaitos likučio įkėlimui kuriama buhalterinė pažyma.

Likučių kėlimas importuojant 

Rankinis likučių kėlimas
Pasitikrinkite