Skolų likučių kėlimas

BSS Buhalterija startas: Skolų importas

Skolų likučiai tai Jūsų įmonės didžiosios knygos skolinėse sąskaitose esantys likučiai. Tai dažniausiai 24xxx ir 44xxx sąskaitų plano klasių likučiai sugrupuoti pagal partnerius ir kitas įmonėje naudojamas detalizacijas. Šiems likučiams kėlimo metu automatiškai sukuriamos mokėtinos arba gautinos sumos. Likučių kėlimo data dažniausiai būna paskutinė prieš einamąjį laikotarpį esanti diena (pavyzdžiui, einamųjų operacijų registravimą sistemoje pradėsite 2017 11 01, tai likučių kėlimo data bus 2017 10 31). Likučius galima kelti rankiniu būdu kuriant operacijas sistemoje arba importuojant – pildant importo failą ir keliant jį  į sistemą.

Prieš pradedant kelti likučius

Rankinis likučių įkėlimas

Likučių įkėlimas importuojant

Pasitikrinkite