Prieš pradedant kelti skolų likučius

Prieš pradedant kelti skolų likučius. Prieš keliant skolos likučius BŪTINA sistemoje turėti partnerius, kuriems skolos bus sukurtos.  Partnerius į sistemą galima kelti importuojant arba kuriant partnerių korteles rankiniu būdu.

1. Partnerių importas. Labai patogu didelį kiekį partnerių importuoti exel fail0 importo failo pagalba. Taip galima susikelti visą partnerio informaciją, reikalingą tolesniam operacijų registravimui. Keliant partnerius į sistemą supildomas importo exel failas. Vėliau supildytas importo failas keliamas į sistemą susiejant sistemos ir importo failo laukus. Detalią instrukciją kaip suimportuoti partnerius į sistemą rasite čia.

2. Rankinis partnerių kūrimas sistemoje. Partneriai sistemoje kuriami Veiklų ir užduočių valdymas -> Partneriai. Sistemoje yra galimybė kurti kelių tipų partnerius: įmonė, privatus asmuo, administruojama įmonė ir pan. Įprastam likučių kėlimui kuriami partneriai su tipais Įmonė arba Privatus asmuo (kai skola priklauso privačiam asmeniui). Galite susikurti tik tuos partnerius, kurių skolas kelsite. Kitus Partnerius galėsite susikurti registruojant einamąsias operacijas.

2.1. Partnerio tipas Įmonė kūrimas.

2.1.1. Partnerių paieškos lauke spauskite [Naujas]. Jums bus atverta partnerio kortelė.

2.1.2. Sparčiam partnerių suvedimui siūlome pirmiausia įvesti įmonės kodą ir spausti [Tikrinti].
2.1.1.
Pagal įvestą įmonės kodą sistema atliks paiešką Rekvizitai.lt duombazėje ir radusi atitikmenį – pasiūlys rastais duomenimis užpildyti partnerio kortelę.
2.1.2.
2.1.3. Beliks tik paspausti [Gerai] ir partnerio kortelė bus sukurta. Pagal poreikį pasikoreguokite partnerio numerį – jei lauką paliksite tuščią – sistema numerį suteiks automatiškai nuoseklia seka.

2.1.4. Išsaugokite sukurtą partnerio kortelę viršuje paspausdami [Saugoti] arba [Saugoti ir uždaryti] – jei norite išjungti Partnerio kortelės langą.
2.1.3.
Taip pat partneriui bus automatiškai pridėta Globali grupė. Šios globalios grupės naudojamos FR6000 ataskaitos pildymui. Galimos globalios grupės: Pa-LT; Pa-ES; Pa-Ne-ES. Pagal nutylėjimą visiems naujai kuriamiems partneriams priskiriama Pa-LT globali grupė, todėl jei Jūsų sukurtas partneris nėra Lietuvos įmonė – būtina atitinkamai pasikoreguoti ir partnerio globalią grupę (Pašalinti -> Pridėti grupę).

2.1.5. Pagal poreikį galite pridėti Partnerio banko iformaciją (informacija reikalinga pinigų išmokėjimams partneriui), tačiau likučių kėlimui iši informacija nėra būtina.
Screenshot_3

2.2. Partnerio tipo Privatus asmuo kūrimas.

2.2.1. Jei yra poreikis kurti kortelę Partneriui, kuris nėra įmonė – tokiu atveju atvėrus partnerio kortelę pirmiausia nurodomas partnerio Tipas – Privatus asmuo. Tada partnerio kortelė modifikuojama pagal pasirinktą tipą.

2.2.2. Kortelėje nurodoma:
– Numeris – nurodomas pageidaujamas partnerio kortelės numeris. Nenurodžius -sistema suteiks numerį automatiškai.
– Asmuo – nurodomas asmens vardas ir pavardė
– Asmens kodas
– Pagrindinio adrese Tipas, gatvė, pasirenkama Šalis.
-Asmens tapatybės dokumento Nr. ar/ir verslo liudijimo numeris pildomi kai privatus asmuo vykdo veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą (ši informacija bus panaudota pildant metinę FR0471)

22222
2.2.3. Išsaugokite sukurtą partnerio kortelę viršuje paspausdami [Saugoti] arba [Saugoti ir uždaryti] – jei norite išjungti Partnerio kortelės langą. Taip pat partneriui bus automatiškai pridėta Globali grupė, kaip kad ir kuriant Partnerio kortelę tipui Įmonė.

2.3. Užsienio įmonės partnerio kortelės kūrimas.
Jei yra poreikis susikurti partnerį, kuris yra užsienio įmonė ir jų Rekvizitai.lt duomenų bazėje nėra, tokiu atveju visa reikiama informacija pildoma rankiniu būdu. Atverstoje naujoje partnerio kortelėje nuroodma:
– Numeris – neprivaloma, nenurodžius sistema suteiks automatiųkai
– Pavadinimas – nurodomas įmonės pavadinimas
– Kodas – nurodomas įmonės kodas. Jei įmonės kodo nežinote – nurodykite bet kokią reikšmę. Nenurodžius įmonės kodo negalėsite atlikti kitų operacijų.
– Tipas, statusas – nurodykite kaip pridėtave pavyzdyje
– Globalios grupės – pridėkite globalią grupę atitinkamai PA – ES jei tai ES įmonė arba Pa-Ne-ES – jei įmonė ne ES.
– Pagrindinis adresas – nurodomas adreso Tipas, Gatvė su numeriu ir Šalis.

Suvedus informaciją partnerio kortelė išsaugoma.

nauja

Tiek informacijos Partnerio kortelėje užtenka likučių kėlimui. Partnerio kortelės funkcionalumas yra daug platesnis: pvz. būtina banko sąskaita, jei norėsote registruoti pinigų išmokėjimus šiam partneriui, apie tai skaitykite kitose instrukcijose.