Ilgalaikio turto valdymas ir apskaita video

Ilgalaikio turto modulio apžvalga

Ilgalaikio turto įsigijimas

Ilgalaikio turto kortelės suvedimas

Ilgalaikio turto įvedimas į eksploataciją ir nusidėvėjimo skaičiavimas

Ilgalaikio turto vertės didininimas

Ilgalaikio turto perdavimas

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo trukmės keitimas

Ilgalaikio turto nurašymas