Dokumentų valdymo sistemos – Video

Dokumentų valdymo sistemos pristatymas

Dokumentų valdymo sistemos vartotojo sukūrimas

Dokumentų valdymo sistema: Dokumentų registro sukūrimas

Dokumentų valdymo sistema: atostogų prašymas

Dokumentų valdymo sistema: gauto dokumento registravimas

Dokumentų valdymo sistema: Sprendimo priėmimas

Dokumentų valdymo sistema: elektroninis parašas

Dokumentų valdymo sistema: Atsakymo pateikimas

Dokumentų valdymo sistema: Susipažinimas su dokumentu

Dokumentų valdymo sistema: atostogų prašymas bei įsakymas