GPM312 iš Excel konvertavimas

VMI_AtaskaitosMetinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaraciją  GPM312 ir jos priedus GPM312L, GPM312U įmonės turi pateikti iki vasario 15 d. Tai viena iš sudėtingiausiai rengiamų ataskaitų, nes kiekvienoje įmonėje darbuotojams išmokamos įvairiausių rūšių pajamos. Nepamirškime ir skirtingų GPM tarifų darbuotojų darbo užmokesčio pajamoms, ligos išmokoms ir pan.. Esame pastebėję, kad informaciją, reikalingą šiai ataskaitai užpildyti, daugelis buhalterių turi skirtingose darbo užmokesčio skaičiavimo sistemose. Mes Jums siūlome įrankį, kuris suteiks galimybę Excel faile apjungti duomenis iš skirtingų sistemų ir jau iš  galutinio Excel failo generuoti GPM312 Formą, kurią teiksite Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šis  įrankis veikia kaip Excel failo konverteris. Iš turimų duomenų Jums tereiks sukopijuoti ar tiesiog rankiniu būdu supildyti (jei duomenų kiekis nedidelis) mūsų parengtą Excel failą, kurio laukai bus perkeliami į atitinkamus  ataskaitos GPM312 formos laukus. Tokį sugeneruotą failą Jūs galėsite pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Jums nebereiks iš juodraščių rinkti sumelių ir dėlioti į itin sudėtingą formą. Teisingai užpildę Excel failą – GPM312 formą sugeneruosite kelių sekundžių bėgyje.

BSS IT   klientai šią GPM312 iš Excel konvertavimas programą gauna nemokamai ! Detalų aprašymą kaip ja pasinaudoti rasite čia.

Visus kitus norinčius naudotis GPM312 iš Excel konvertavimo įrankiu kviečiame su UAB “BSS IT“ sudaryti sutartį, kurioje yra apibrėžta paslaugos teikimo tvarka bei konfidencialumo įsipareigojimai. Kviečiame visus pasirašyti sutartis elektroniniu parašu. Norėdami pasirašyti sutartį siųskite savo rekvizitus: imas@bss.biz

Į visus klausimus dėl GPM312 iš Excel konvertavimo įrankio atsakysime raštu. Rašykite mums adresu: imas@bss.biz