Nekilnojamo turto valdymas

Facebookgoogle_pluslinkedin BSS ERP verslo valdymo sistemoje rasite unikalų sprendimą nekilnojamojo turto nuomos verslo valdymui. Nekilnojamo turto valdymo modulis skirtas nekilnojamo turto valdymo ir vystymo bendrovėms. Nekilnojamo turto valdymas sprendimas skirtas nekilnojamo turto: komercinių patalpų, biurų, prekybos centrų, parduotuvių bei kitokio nekilnojamo turto valdymui.

Šis sprendimas skirtas Jums jeigu:
- Daug laiko užtrunkate apskaičiuodami komunalinius mokesčius bei išrašydami jiems sąskaitas? Su BSS ERP NT valdymo moduliu tai vieno mygtuko paspaudimas.
- Daug laiko užtrunkate išrašinėdami mėnesines nuomos sąskaitas? Su BSS ERP NT valdymo moduliu tai vieno mygtuko paspaudimas.
- Kokios sutartys baigiasi šį mėnesį? šį ketvirtį? Su BSS ERP NT valdymo moduliu tai vieno mygtuko paspaudimas.
- Skolininkams tenka priminti apie skolas rašant krūvas elektroninių laiškų? Su BSS ERP NT valdymo moduliu tai vieno mygtuko paspaudimas.
- Sutartis norite turėti elektronines, t.y. pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu? Su BSS ERP NT valdymo moduliu tai vieno mygtuko paspaudimas.
- Naujos sutarties parengimui sugaištate daug laiko? Su BSS ERP NT valdymo moduliu tai vieno mygtuko paspaudimas.
- Jūsų buhalterija ir NT valdymas niekaip nesusiję pasauliai? BSS ERP verslo valdymo sistema apima ir Buhalteriją, NT valdymą, Elektroninių dokumentų valdymą (DVS), Klientų valdymo sistemą (CRM)

Nekilnojamo turto valdymo modulio funkcionalumas:

Nekilnojamo turto valdymas- Patalpų nuomos, panaudos sutarčių su klientais sudarymas ir valdymas.
- Lanksti patalpų nuomos kainodara: fiksuota kvadratinio metro kaina, fiksuota su koeficientu (VKI - vartotojų kainų indeksas, SVKI - suderintas vartotojų kainų indeksas),  pagal apyvartą (procentas nuo apyvartos), mišri (fiksuotos su koeficientu ar pagal apyvartą, priklausomai, kuris mokestis didesnis).
- Patalpų priėmimo–perdavimo aktų rengimas, NT būklės fiksavimas.
- Sutarties įsipareigojimų kontrolė ir apskaita – teikiamos paslaugos, depozitai, draudimai, baudos.
- Automatinis kainos indeksavimas (pagal vartotojų kainų indeksą ar kitą indeksavimo kintamąjį).
- Nuolaidų taikymo sistema, leidžianti įsivertinti negautas pajamas dėl pritaikytų nuolaidų.
- Automatinis sąskaitų-faktūrų generavimas, apskaitymas bei išsiuntimas el. paštu už nuomą, paslaugas bei komunalinius mokesčius.
- Mokėjimų ir klientų skolų valdymas, skolų priminimai, delspinigių skaičiavimas.
- Piniginių srautų analizė (nuomos pajamos, komunalinių mokesčių bei kitų mokesčių pajamos bei išlaidos).
- Įsiskolinimų statistika.
- Skaitiklių duomenų importas (elektra, sunaudotas vanduo).
- Klientų apyvartų importas.
- Klientų savitarnos portalas.
- Priminimų sistema dėl neįvykdytų sutarties sąlygų.

Komunalinių mokesčių apskaičiavimas bei sąskaitų išrašymas

1. Nuomojamų patalpų informacijos apsirašymas.

BSS ERP sistemoje realizuotas funkcionalumas leidžiantis apsirašyti nuomojamas patalpas/plotus. Apsirašant nuomojamą patalpą ar plotą nurodoma sekanti informacija:
- Nuomojamos patalpos plotas. Šis plotas naudojamas nuompinigių apskaičiavimui.
- Komunalinių mokesčių taikymo plotas. Šis plotas naudojamas skaičiuojant komunalinius mokesčius. Pagal nutylėjimą šis plotas sutampa su nuomojamos patalpos plotu, tačiau pasitaiko atvejų, kad plotas už pagal, kurį reikia skaičiuoti komunalinius mokesčius nesutampa su nuomojamu plotu.
- Patalpos vieta pastate.
- Patalpos numeris.
- Susiejama su patalpą aptarnaujančiais skaitliukais (vandens, elektros ir kt.).

2. Skaitliukų parodymų importas iš Excel šablono.

BSS ERP sistemoje realizuotas funkcionalumas leidžiantis iš nustatyto šablono importuoti skaitliukų parodymų duomenis į programą, automatiškai juos susiejant su programoje aprašytu skaitliuku, jeigu importo metu skaitliukas pagal jo numerį nerandamas sukuriamas naujas, jeigu randamas – sukuriami atitinkamo mėnesio skaitliuko parodymai. Skaitliukai gali būti 4 tipų: Elektros, Dujų, Vandens, Šildymo

3. Komunalinių mokesčių tipų apsirašymas.

Komunaliniai mokesčiai savo esme yra visų patiriamų sąnaudų „perstatymas“ nuomininkams. Kad apskaičiuoti komunalinius mokesčius reikalinga apsirašyti taisykles, kuriose nusirodome iš kokių sąnaudų Didžiosios knygos (DK) sąskaitų imti ataskaitinio periodo balansą, t.y. kurioje DK sąskaitoje sistemai ieškoti perskirstomų sąnaudų.

4. Komunaliniai mokesčiai sutartyje

Kiekvieną BSS ERP sistemoje apsirašytą komunalinį mokestį mes matome ir nuomos sutartyje. Kiekvienam komunaliniam mokesčiui galime nurodyti, kad už jį nuomininkas nemoka ir jei taip tai kaip paskirstyti jam tenkančio komunalinio mokesčio dalį:
- Mokestis perskirstomas kitiems nuomininkams.
- Mokestį moka savininkas.
Pavyzdžiui nuomininkas nemoka už liftą, tai dažniausiai jo mokesčio dalis perskirstoma kitiems nuomininkams.

5. Komunalinių mokesčių paskaičiavimo žingsniai

BSS ERP sistemoje komunalinių mokesčių paskaičiavimas už praėjusį mėnesį susideda iš sekančių žingsnių:
1. Užpajamuojamos pirkimo sąskaitos ar kitos sąnaudos (buhalterinėmis pažymomis) patirtos praeitą mėnesį.
2. Importuojami praeito mėnesio skaitliukų parodymai (elektros, vandens, dujų ir t.t.)
3. Jei per praėjusį mėnesį įvyko sutartinių įsipareigojimų pokyčių (atisrado naujų sutarčių, buvo nutrauktos senos ir t.t.) – sutvarkomos sutartys.
4. Skaičiuojamas komunalinių mokesčių balansas – susitikriname ar viską teisingai užpajamavome.
5. Generuojami priskaitymai pagal skaitliukų parodymus – susitikriname ar teisingai suskaičiuoti komunaliniai pagal skaitliukus.
6. Generuojami priskaitymai visiems komunaliniams mokesčiams – susitikriname ar visiems nuomininkams susigeneravo komunaliniai mokesčiai. Patikriname savininkui tenkančius komunalinius mokesčius t.y. mokesčius už neišnuomotas patalpas arba už nuomininką prisiimamus įsipareigojimus pagal sutartį (na pvz. nuomininkui suteikiame teisę nemokėti NT ar Žemės nuomos mokesčio, kurį paliekame mokėti savininkui).
7. Generuojamos pardavimo sąskaitos (gali būti generuojamos kartu su nuomos mokesčiu), išsiunčiamos el. paštu bei patvirtinamos į apskaitą.

6. Sąnaudų priskyrimas tam tikroms nuomos sutartims.

BSS ERP sistemoje yra galimybė sąnaudas priskirti konkrečiai sutarčiai. Pvz. nuomininkui suteikėme tam tikrą paslaugą (papildomas patalpų valymas) už kurią patirtas sąnaudas norime priskirti tik jam. Tai realizuota pirkimo sąskaitą ar jos eilutę priskiriant konkrečiai sutarčiai ar sutarčių grupei. Skaičiuojant komunalinio mokesčio paskirstomą sumą ši suma bus išminusuota iš bendro šio mokesčio balanso.

7. Sąnaudų paskirstymas per kelis mokestinius laikotarpius.

BSS ERP verslo valdymo sistemoje yra galimybė patirtas sąnaudas, kaip komunalinį mokestį, perskirstyti per kelis mokestinius laikotarpius (pvz. atlikome fasado remonto darbus, kuriuos norėtumėme perskirstyti nuomininkams, tačiau kadangi suma didelė tai norime ją perskirstyti per tarkim 3 mėnesius). Tai realizuota pirkimo sąskaitą ar jos eilutę priskiriant konkrečiai sutarčiai ar sutarčių grupei bei nurodant mėnesių skaičių per kurį sumą perskirstyti.

 Analizei ir kontrolei naudojamos BI technologijos įgalinančios:
- Atlikti pelningumo analizę pagal įvairius kriterijus (nuomojamą plotą, klientų veiklos sritį, apyvartą ir t.t.)
- Analizuoti laisvus, neišnuomotus plotus.
- Pajamų analizę pagal visas įmanomas dimensijas (projektą, kaštų centrą, darbuotoją ir t.t.)
- Sąnaudų analizę pagal visas įmanomas dimensijas (projektą, kaštų centrą, darbuotoją ir t.t.)

Moduliu naudojasi:

NewsecZalgirio Verslo CentrasCUP_VilniusCitus

Baltic_Sea_Properties

VIP_Estatebaltic-realty-investments