15. Dokumento arba veiklos delegavimas/persiuntimas kitam darbuotojui (Senas DVS)

Dokumento arba veiklos delegavimas/persiuntimas kitam darbuotojui. Pasitaiko atvejų, kai darbuotojas gauna dokumentą vykdymui, tačiau galutinis vykdytojas turi būti ne jis (pvz. dokumentą gauna padalinio vadovas ir turi nukreipti specialistui vykdymui). Būna ir kitokių atvejų: darbuotojas gauna dokumentą per klaidą, tada veiklą jam reikia tiesiog persiųsti.
Jei veiklą reikia deleguoti:
1. Norėdami deleguoti gautą dokumentą kitam asmeniui vykdymui atvėrę gautą veiklą spauskite [Deleguoti]
Screenshot_9
2. Atvertame naujos veiklos siuntimo lange galite nurodyti komentarą su detaliau aprašyta užduotimi. Taip pat turite nurodyti kokiam procesui ir kokiam asmeniui toliau siunčiama užduotis. Tai padarysite paspaudę […] simbolį
Screenshot_15
3. Atvertame darbuotojų sąraše pasirinkite gavėją ir nurodykite procesą, kurį jis turi atlikti su gautu dokumentu.
Screenshot_11
4. Grįžę į veiklos siuntimo langą spauskite [Siųsti] ir veikla bei dokumentas bus išsiųsti nurodytam gavėjui. Veiklos vykdymas bus perduotas jam. Veikla bus užbaigta kai darbuotojas, kuriam delegavote veiklą ją atliks.
Screenshot_12
5. Delegavus veiklą galėsite ją matyti skiltyje Mano kontroliuojamos veiklos

Jei veiklą reikia persiųsti:
1. Tokiu atveju atvėrus gautą veiklą spauskite [Persiųsti]
Screenshot_13
2. Atvertame lange pasirinkite dokumento gavėją ir spauskite [Siųsti].
Screenshot_14
3. Persiuntus dokumentą Jūsų veikla taps užbaigta. Dokumento vykdymą toliau perims dokumento gavėjas.