Dokumento, kuriamo iš šablono, pavadinimo konfigūravimas

Dokumento, kuriamo iš šablono, pavadinimo konfigūravimas. Pagal poreikį galite sukonfigūruoti bet kokio sistemoje esančio dokumento šablono pavadinimą t.y. dokumento, kuriamo pagal šabloną saugojimo metu jam pavadinimas bus suteikiamas pagal Jūsų aprašytas taisykles.
1. Įjunkite programos nustatymą, kurio pagalba dokumento pavadinimas bus generuojamas pagal Jūsų sudėliotas taisykles. Programos nustatymą rasite Administravimas -> Programos nustatymai Dokumento pavadinimas generuojamas automatiskai pagal taisykles
Screenshot_1
2. Norėdami sukurti dokumento pavadinimo formavimo taisykles, atverkite to dokumento šabloną (pavadinimo taisyklė įrašoma į konkretų šabloną ir taikoma tik tam šablonui). Taisyklė formuojama langelyje Dokumento pavadinimo šablonas
Screenshot_2
3. Galimos reikšmės pavadinimo formavimui:

Pavadinimas        Taisyklė        Pastabos
Šablono pavadinimas {templateName}    Paimamas dokumento šablono pavadinimas
Darbuotojo kortelės numeris   {staffCode} Reikšmė paimama iš darbuotojo kortelės (prašytojo)
Data nuo   {dateFrom:yyyy.MM.dd}  Datoje vietoje “.” galima naudoti “/”
Data iki {dateTo:yyyy.MM.dd}  Datoje vietoje “.” galima naudoti “/”
Komandiruotės šalies kodas {countryCode}  Dokumentams, turintiems atributą Komandiruotės šalis
Prašytojas (-ai)    {requestors} Atostogų prašymo/įsakymo atveju bus atostogų prašytojas
Kitos šalies pavadinimas {otherParty} Paimamas kitos šalies pavadinimas

4. Pavyzdžiui, jei norite, kad atostogų prašymo pavadinime būtų rodoma: darbuotojo kortelės numeris/Prašytojas/Šablono pavadinimas/data nuo/data iki. Jūsų šablono pavadinimo aprašymas atrodys taip:
Screenshot_4
5. Gausite tokį sugeneruotą dokumento pavadinimą dokumentui, rengiamas pagal Atostogų prašymo šabloną
Screenshot_5

6. Bendrai kuriamų dokumentų pagal šablonus pavadinimai konstruojami atsižvelgiant į kelias sąlygas:
6.1. Jei nustatymas Dokumento pavadinimas generuojamas automatiškai pagal taisykles išjungtas:
6.1.1. kuriant dokumentą pagal šabloną kuris turi fizinį failą – paimamas šablono pavadinimas
6.1.2. kuriant dokumentą pagal šabloną be fizinio failo – paimamas šablono pavadinimas,
6.1.3. keliant dokumentą į DVS su šablonu, kuris turi fizinį failą – šablono pavadinimas
6.1.4. keliant dokumentą su šablonu, kuris neturi fizinio failo – šablono pavadinimas

6.2. Jei nustatymas Dokumento pavadinimas generuojamas automatiškai pagal taisykles įjungtas ir pavadinimo taisyklė dokumento šablone yra
6.2.1. kuriant dokumentą pagal šabloną, kuris turi fizinį failą – pavadinimas pagal taisyklę
6.2.2. kuriant dokumentą pagal šabloną, kuris neturi fizinio failo – pavadinimas pagal taisyklę
6.2.3. keliant dokumentą pagal šabloną, kuris turi fizinį failą – šablono pavadinimas
6.2.4. keliant dokumentą pagal šabloną, kuris neturi fizinio failo – šablono pavadinimas

6.3.Jei nustatymas Dokumento pavadinimas generuojamas automatiškai pagal taisykles įjungtas, bet pavadinimo taisyklė dokumente nėra
6.3.1. kuriant dokumentą pagal šabloną, kuris turi fizinį failą – pagal suprogramuotą taisyklę (šablono pavadinimas + prašytojas + data).
6.3.2. kuriant dokumentą pagal šabloną, kuris neturi fizinio failo – failo pavadinimas
6.3.3. keliant dokumentą pagal šabloną, kuris turi fizinį failą – šablono pavadinimas
6.3.4. keliant dokumentą pagal šabloną, kuris neturi fizinio failo – fizinio failo pavadinimas.